AVEL & HÄLSA

"att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar"

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns de rekommendationer som gäller för avel och skälen till dessa, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Endast använda godkända färger för tax
  • Kullens föräldrar ska vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar ska vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad ska ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden ska inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

 

HANHUNDSANNONSER

Uppfödare och Valpar finner du på sidan "Köpa Tax"

AVEL & HÄLSA

Rygg

Svenska Taxklubben framför ett varmt tack till dig som rapporterar in om din tax haft diskbråck.
Även om din hund inte längre lever är informationen värdefull för våra uppfödare och ägare av avelshanar.

Ögon

Länkar om avel

AVELSKOMMITTÉN (AVK): Centrala avelsråd

Centrala avelskommittén kan ge information och råd angående avel och hälsa.

Lokala avelsråd
För råd om parningar och valpar – hör av dig till våra lokala avelsråd i din lokalklubb här!

Regler och bestämmelser

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se