BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

BPH_logo400

BPH-bidrag!

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar. Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BHP ge dig svaren på!

BPH är nyttigt både för den enskilda taxägaren och hundrasen i stort. Hundägaren får lära sig mer om hur deras hund reagerar i olika situationer och efter att BPH-banan är genomförd gör beskrivaren en sammanfattning av hundens personlighet. BPH är en officiell merit som återfinns i SKK Avelsdata och för hund med genomförd BPH finns fin rosett att köpa.

Svenska Taxklubben subventionerar anmälningsavgiften med 100 kr för medlemmar!

Huvudstyrelsen har beslutat enligt protokoll 2016-10-26 att subventionera med 100 kr/startad tax, från och med 26/10 2016 och framåt, upp till och med 200 startade taxar. Efter genomförd BPH ska kvitto skickas in till vår kassör med följande uppgifter; taxens reg.nummer, ditt namn, medlemsnummer, kontonummer vart pengarna ska utbetalas samt var och när BPH-testet gjordes. Skanna in kvitto med uppgifter och skicka via e-mail till: marie.jacobsson@taxklubben.org eller per post till: Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd.

För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år. Länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar anordnar denna intressanta aktivitet. Läs mer om BPH här: https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se