DOKUMENT

För att läsa PDF-filer på denna sida behövs Acrobat Reader installerat på din dator. Det är gratis och enkelt att ladda hem >> här

Anvisningar, bestämmelser och information

En ny anmälningsblankett för anmälan till utställning och samtliga provformer har publicerats.
E
fter 2018-05-25 måste denna nya blankett användas för att anmälan ska vara giltig
då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Service åt lokalklubbarna

SvTK’s avtal, dokument, regler m.m.

Drevprov

Grytprov

Utställning

Viltspårprov

 

Mentalbeskrivning 

Avel

Regler och bestämmelser

avel

Utgivna av Svenska Kennelklubben. Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser m.m. 
Du kan läsa broschyrerna i PDF-format om du klickar på bilden. 
Du hittar dessa samt andra broschyrer på SKK’s hemsida.

Övrigt

SKK’s svarsskrivelser

SvTK’s Bruksavel- och Bruksuppfödarpris samt Utmärkelse- och förtjänsttecken

SvTK’s Vandringspriser

Klicka på länk nedan för att se statuterna.

Ovanstående vandringspriser förvaltas och utdelas av SvTK's huvudstyrelse. Anmälan till tävlan om priser, skall senast den 15 januari insändas till SvTK/HS på mail: kontakt@taxklubben.org 

Har du frågor ang. priser kontakta Anders Westrin på tel: 0705-514930.

sports_daika

 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se