DREVPROV
- TILLBAKA -

PROGRAM kommer senare under året

RESULTAT

DREV-SM Svenska mästerskapen i drev

DREV-NM  Nordiska mästerskapen i drev

GRÄNSKAMPEN Sverige / Norge

SMÅHUNDS-SM Basset, Beagle, Drever och Tax 

Förklaringstext till de reviderade Drevprovsreglerna: Våra nya/reviderade Drevprovsregler är godkända av SKK/JhK och gäller fr.o.m. 2017-07-01 – 2022-06-30. Dokument där SvTKs förändringar kontra SKK/JhKs krav på ändringar finns redovisade. SvTKs förändringar är baserade på inskickade synpunkter från remissomgångarna i lokalklubbarna, samt från drevprovskonferensen i april 2016.

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid provet skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se