GRYTPROV
- TILLBAKA -

PROGRAM

RESULTAT

Grytkaraktärsprovet är tillbaka!

Varför grytkaraktärsprov?
Taxen är från början framavlad som grythund. Provet är ett enkelt sätt, utan större träning, att testa om intresset för rovdjur finns i hunden. Det blir en nyttig utvärdering såväl för avelsdjur som för uppfödare. Hunden får dessutom deltaga i jaktklass på utställning, med karaktärsprovet som jaktmerit.

Hur går detta prov till?
Man har en enkel gång på ca 4-6 meter. I änden på den finns en grävling bakom galler. Hunden ska på egen hand ta kontakt med grävlingen och skälla på den i 7 minuter. Hunden får bryta och ta kontakt med ägaren men ska under huvuddelen av provtiden jobba med grävlingen. Detta är helt ofarligt både för hund och grävling.

Grytkaraktärsprovet gäller fr.o.m. 2017-07-01.

Anmälan – avgifter

Anmälan görs senast 3 dagar innan prov. Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se