GRYTPROV
- TILLBAKA -

Grytkaraktärsprovet är tillbaka!

Varför grytkaraktärsprov?
Taxen är från början framavlad som grythund. Provet är ett enkelt sätt, utan större träning, att testa om intresset för rovdjur finns i hunden. Det blir en nyttig utvärdering såväl för avelsdjur som för uppfödare. Hunden får dessutom deltaga i jaktklass på utställning, med karaktärsprovet som jaktmerit.

Hur går detta prov till?
Man har en enkel gång på ca 4-6 meter. I änden på den finns en grävling bakom galler. Hunden ska på egen hand ta kontakt med grävlingen och skälla på den i 7 minuter. Hunden får bryta och ta kontakt med ägaren men ska under huvuddelen av provtiden jobba med grävlingen. Detta är helt ofarligt både för hund och grävling.

Grytkaraktärsprovet gäller fr.o.m. 2017-07-01.

Anmälan – avgifter

Anmälan görs senast 3 dagar innan prov. Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid provet skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se