LOKALKLUBBAR

Som medlem i Svenska Taxklubben är du samtidigt medlem i den lokala taxavdelningen där du är bosatt. Du får medverka på alla aktiviteter som anordnas av avdelningarna inom Svenska Taxklubben och de nordiska taxklubbarna. Besök din lokalavdelning och kommande aktiviteter!

LOKALKLUBBAR! Det är viktigt att ni meddelar aktiviteter och ändringar till webbmaster@taxklubben.org
 

 
Bohuslän-Dals Taxklubb – BDTK

www.bohuslandalstaxklubb.se
Bankgiro: 820-6393
Sekreterare: Ewa Brattstig
Tel: 0708-83 78 95
 

 
 
Dalarnas Taxklubb – DTK

www.dalatax.se
Plusgiro: 582134–3
Sekreterare: Anne-Lie Helander
Tel: 0243-25 00 29, 0702-10 28 95
 

     
 
Gotlands Taxklubb – GTK

www.gotlandstaxklubb.nu
Bankgiro: 245-2522
Sekreterare: Pia Ahlquist
Tel 0767-72 55 81
 

 
 
Gävleborgs Taxklubb – GäTK

www.gavleborgtaxklubb.se
Bankgiro: 857-3859
Sekreterare: Anneli Hillman
Tel: 0708-68 74 74
 

     
 
Hallands Taxklubb – HTK

www.hallandstaxklubb.se
Bankgiro: 370-7692
Sekreterare: Ann Bengtsson
Tel: 0705-45 81 99
 

 

 
Jämtland-Härjedalens Taxklubb – J-HTK

www.jhtk.se
Plusgiro: 4872880–2
Sekreterare: Astrid Malm
Tel: 0706-26 62 57
 

     
 
Kronobergs Taxklubb – KTK

www.kronobergstaxklubb.se
Bankgiro: 5035-6286
Sekreterare: Per Graesén
Tel: 0707-99 99 37
 

 

 
Norra Taxklubben – NTK

www.norrataxklubben.se
Plusgiro: 168257–4
Sekreterare: Yasmine Boulechfar
Tel: 0702-90 27 86
 

     

 
Skaraborgs Taxklubb – SkbTK

www.skaraborgstaxklubb.se
Bankgiro: 5600-6497
Sekreterare: Gunilla Hellsten Boman
Tel: 0702-59 38 60
 

 

 
Skåne-Blekinge Taxklubb – SBTK

www.skabtk.se
Bankgiro: 395-9608
Sekreterare: Eva Bermsjö
Tel: 0435-243 03, 0703-11 64 06
 

     

 
Smålands Taxklubb – SmTK

www.smalandstaxklubb.se
Plusgiro: 348792–3
Sekreterare: Elisabeth Karlsson
Tel: 0490-620 44, 0706-63 14 13
 

 

 
Södermanlands Taxklubb – SöTK

www.sotk.se
Plusgiro: 416369–7
Sekreterare: Katarina Bäcklund
Tel: 0703-24 55 49
 

     

 
Upplands Taxklubb – UTK

www.upplandstaxklubb.com
Plusgiro: 25 01 73 – 2
Sekreterare: Ockie Skaaret
Tel: 0768-99 55 11
 

 

 
Värmlands Taxklubb – VTK

www.varmlandstaxklubb.dinstudio.se
Bankgiro: 299-7401
Sekreterare: Göran Nilsson
Tel: 054-56 19 65, 0705-40 06 60
 

     

 
Västmanlands läns Taxklubb – VlTK

www.vltk.se
Bankgiro: 308-6428 
Sekreterare: Johan Häljesgård
Tel: 0706-79 69 38
 

 

 
Västsvenska Taxklubben – VsvTK

www.vsvtk.org
Plusgiro: 521255–0
Sekreterare: Lise-Lotte Gustafsson
Tel/Fax: 0320-630 30, 0706-30 30 18
 

     

 
Örebro läns Taxklubb – ÖlTK

www.oltk.com
Bankgiro: 5463-6691
Sekreterare: Göran Mejsjö
 Tel: 0706-40 98 61
 

 

 
Östergötlands Taxklubb – ÖTK

www.ostergotlandstaxklubb.dinstudio.se
Bankgiro: 5199-3871
Sekreterare: Åsa Swenson
Tel: 0142-919 99, 0702-96 58 18
 

     

 
Östsvenska Taxklubben – ÖsvTK

www.ostsvtaxar.se
Plusgiro: 558613–6
Sekreterare: Caroline Karlsson
Tel: 0703-35 87 22
 

 

 
Övre Norrlands Taxklubb – ÖNTK

www.ontk.se
Bankgiro: 251-0949 Swish: 1233957255
Sekreterare: Jessica Sjöberg 
Tel: 0722-17 68 36
 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se