LOKALKLUBBAR

Som medlem i Svenska Taxklubben är du samtidigt medlem i den lokala taxavdelningen där du är bosatt. Du får medverka på alla aktiviteter som anordnas av avdelningarna inom Svenska Taxklubben och de nordiska taxklubbarna. Besök din lokalavdelning och kommande aktiviteter!

Hos din lokaklubb kan du köpa fina bildekaler!

LOKALKLUBBAR! Det är viktigt att ni meddelar aktiviteter och ändringar till webbmaster@taxklubben.org
 

 
Bohuslän-Dals Taxklubb – BDTK

www.bohuslandalstaxklubb.se
Bankgiro: 820-6393
Sekreterare: Ewa Brattstig
ewa.brattstig@gmail.com
Tel: 0708-837895
 

 
 
Dalarnas Taxklubb – DTK

www.dalatax.se
Plusgiro: 582134–3
Sekreterare: Anne-Lie Helander
anne-lie.helander@dalatax.se
Tel: 0243-250029, 0702-102895
 

     
 
Gotlands Taxklubb – GTK

www.gotlandstaxklubb.nu
Bankgiro: 245-2522
Sekreterare: Pia Ahlquist
piaahlquist5@gmail.com
Tel 0767-725581
 

 
 
Gävleborgs Taxklubb – GäTK

www.gavleborgtaxklubb.se
Bankgiro: 857-3859
Sekreterare: Anneli Hillman
anneli.hillman@telia.com
Tel: 0708-687474
 

     
 
Hallands Taxklubb – HTK

www.hallandstaxklubb.se
Bankgiro: 370-7692
Sekreterare: Ann Bengtsson
utstallning@hallandstaxklubb.se
Tel: 0705-458199
 

 

 
Jämtland-Härjedalens Taxklubb – J-HTK

www.jhtk.se
Plusgiro: 4872880–2
Sekreterare: Astrid Malm
astridmalm@hotmail.com
Tel: 0706-266257
 

     
 
Kronobergs Taxklubb – KTK

www.kronobergstaxklubb.se
Bankgiro: 5035-6286
Sekreterare: Per Graesén
sekreterare@kronobergstaxklubb.se
Tel: 0707-999937
 

 

 
Norra Taxklubben – NTK

www.norrataxklubben.se
Plusgiro: 168257–4
Sekreterare: Yasmine Boulechfar
yasmineboulechfar@gmail.com
Tel: 0702-902786
 

     

 
Skaraborgs Taxklubb – SkbTK

www.skaraborgstaxklubb.se
Bankgiro: 5600-6497
Sekreterare: Gunilla Hellsten Boman
gunillahb@telia.com
Tel: 0702-593860
 

 

 
Skåne-Blekinge Taxklubb – SBTK

www.skabtk.se
Bankgiro: 395-9608
Sekreterare: Eva Bermsjö
peppersaint@telia.com
Tel: 0435-24303, 0703-116406
 

     

 
Smålands Taxklubb – SmTK

www.smalandstaxklubb.se
Plusgiro: 348792–3
Sekreterare: Elisabeth Karlsson
elisabeth@smalandstaxklubb.se
Tel: 0490-62044, 0706-631413
 

 

 
Södermanlands Taxklubb – SöTK

www.sotk.se
Plusgiro: 416369–7
Sekreterare: Katarina Bäcklund
katarina@backlundgrafiska.se
Tel: 0703-245549
 

     

 
Upplands Taxklubb – UTK

www.upplandstaxklubb.com
Plusgiro: 25 01 73 – 2
Sekreterare: Ockie Skaaret
kontakt@upplandstaxklubb.com
Tel: 0768-995511
 

 

 
Värmlands Taxklubb – VTK

www.varmlandstaxklubb.dinstudio.se
Bankgiro: 299-7401
Sekreterare: Göran Nilsson
go.nilsson@telia.com
Tel: 054-561965, 0705-400660
 

     

 
Västmanlands läns Taxklubb – VlTK

www.vltk.se
Bankgiro: 308-6428 
Sekreterare: Johan Häljesgård
johan.vltk@gmail.com
Tel: 0706-796938
 

 

 
Västsvenska Taxklubben – VsvTK

www.vsvtk.org
Bankgiro 304-4443
Sekreterare: Lise-Lotte Gustafsson
gustafsson.lise-lotte@telia.com
Tel/Fax: 0320-63030, 0706-303018
 

     

 
Örebro läns Taxklubb – ÖlTK

www.oltk.com
Bankgiro: 5463-6691
Sekreterare: Göran Mejsjö
mejsjog@gmail.com
 Tel: 0706-409861
 

 

 
Östergötlands Taxklubb – ÖTK

www.ostergotlandstaxklubb.dinstudio.se
Bankgiro: 5199-3871
Sekreterare: John Hammar
hammarsskog.ab@hotmail.se
Tel: 0705-376683
 

     

 
Östsvenska Taxklubben – ÖsvTK

www.ostsvtaxar.se
Plusgiro: 558613–6
Sekreterare: Caroline Karlsson
ostsvenskatk@gmail.com
Tel: 0703-358722
 

 

 
Övre Norrlands Taxklubb – ÖNTK

www.ontk.se
Bankgiro: 251-0949 Swish: 1233957255
Sekreterare: Lena Gunnebrink
ontk.sekr@gmail.com
Tel: 0703-690559
 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se