MEDLEMSKAP

Välkommen som medlem i Svenska Taxklubben!
Som medlem får du:

  • Tidskriften TAXEN, som utkommer med fem nummer per år.
  • Gratis valphänvisning och sakkunnig hjälp i avelsfrågor.
  • Gratis annonsering av avelshane.
  • Klubbträffar, kurser och föredrag hos lokalavdelningarna.
  • Tillgång till resultat från utställningar och jaktprov över hela landet.
  • Rätt att starta på samtliga utställningar och jaktprov som arrangeras av svenska och nordiska taxklubbarna och deras lokalavdelningar.

Medlemsavgiften i Svenska Taxklubben är 300 SEK för ordinarie medlem och 100 SEK för familjemedlem från och med 2016.

Bli medlem på följande sätt

OBS! Ange Svenska Taxklubben!

Du kan ringa, faxa eller skriva till:
Svenska Kennelklubben (SKK)
Medlemsregistret
Box 771
191 27 Sollentuna

Tel: 08-7953050 (mån-fre kl. 10-12 och 13-15)
Fax: 08-7953098   E-post: medlem@skk.se

 

  Bli medlem!

Du kan även anmäla medlemskap online hos SKK >> ny medlem här!

Eller fyll i vårt formulär >> här så kommer inbetalningskort på posten.
Vill du göra ändringar eller säga upp ditt medlemskap? Fyll i vårt formulär ovan eller kontakta SKK:s medlemsavdelning.

Anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister – du kommer att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor av SKK. Svenska Taxklubben tillämpar rullande medlemsår, vilket betyder att du är medlem fr.o.m. den månad du betalar. Du blir samtidigt medlem i den lokala taxavdelningen där du är bosatt. Du får medverka på alla aktiviteter som anordnas av lokalklubbarna inom Svenska Taxklubben och de nordiska taxklubbarna. Du hittar din lokalklubb >> här.

OBS! Många medlemmar missar när inbetalningskortet kommer med posten. De ser att avsändaren är SKK, vet med sig att man betalat årsavgiften till SKK och kastar inbetalningskortet. Så var uppmärksam på Svenska Taxklubbens logotype som finns på medlemskortet inne i kuvertet. Vi vill behålla dig som medlem! Alla har också fått nya medlemsnummer i samband med att medlemshanteringen övertogs av SKK.

Första året gratis medlemskap

Vi erbjuder gratis medlemskap första året! Erbjudandet gäller endast nya taxägare efter 1 januari 2007 som är bosatta i Sverige och som ej tidigare varit medlemmar i Sv Taxklubben. Är du uppfödare så erbjud dina valpköpare gratis medlemskap första året! Fyll i formuläret >> ny taxägare här!

Bli medlem och ta del av alla förmåner!

Information om personuppgifter
Vid medlemsansökan behandlar SKK vissa personuppgifter. Detta för att de bl.a. ska kunna hjälpa dig med rådgivning och på bästa sätt ge dig god medlemsservice. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, detta kan avsägas. Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. Information om vilka personuppgifter som behandlas, rättelse av felaktig uppgift etc. kan göras hos SKK:s medlemsavdelning.

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se