ORGANISATION

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ och fastställer inriktning och verksamhet. TF sammanträder vart annat år under april eller maj månad. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och – under tiden mellan TF:s möten – även dess beslutande organ. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF.

Har du frågor om rasen eller klubben, kontakta gärna vår styrelse eller kommitté nedan. Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org 

Taxfullmäktige 2019
blir i Jönköping 6 - 7 april

Motioner till TF *NY 11/2

Mer info kommer...

 

 
Huvudstyrelse 2017-2019

Kommittéer

Historik

Länkar

Tidning

#1 WUT Magazine
Taxarnas Världstidning

Svenska Taxklubbens Facebooksida:

https://www.facebook.com/taxklubben/

Hundsport #6 Taxspecial 2016
Taxspecial i SKKs tidning Hundsport, nr 6 2016

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se