ORGANISATION

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. TF som sammanträder vart annat år fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och – under tiden mellan TF:s möten – även dess beslutande organ. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende.
 

Alla officiella skriftliga kontakter går via kontakt@taxklubben.org 

Har du frågor eller synpunkter som angår någon speciell kommitté, tag kontakt direkt med respektive person.
 

Huvudstyrelse 2017-2019

Kommittéer

Historik

Länkar

Tidning

Svenska Taxklubbens Facebooksida:

https://www.facebook.com/taxklubben/

Hundsport #6 Taxspecial 2016
Taxspecial i SKKs tidning Hundsport, nr 6 2016

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se