ORGANISATION

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ och fastställer inriktning och verksamhet. TF sammanträder vart annat år under april eller maj månad. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och – under tiden mellan TF:s möten – även dess beslutande organ. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF. (För att ett protokoll ska vara giltigt, måste det vara justerat i originalet. Publicerade protokoll är således underskrivna av mötets utsedda justerare.)

Har du frågor om rasen eller klubben, kontakta gärna vår styrelse eller kommitté nedan. Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org 

TAXFULLMÄKTIGE 2019

 Delegatmapp 2019 

Motioner till TF 2019

Protokoll 2019

 * * *

Huvudstyrelse 2019-2021

Kommittéer 2019-2021

Historik

Länkar

Tidning

#1 WUT Magazine
Taxarnas Världstidning

Hundsport #6 Taxspecial 2016
Taxspecial i SKKs tidning Hundsport, nr 6 2016

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se