FRIVILLIG RYGGRAPPORTERING

Denna lista bygger på frivilligt inrapporterat offentligt ryggröntgenresultat
av svenskregistrerade taxar, avläst i ett nordiskt land. 
Den som fyller i formuläret står för uppgifternas riktighet.


HUNDENS UPPGIFTER
   
Hårlag & storlek:
Stamtavlans namn:
Reg.nr:
ID.nr:
Född: (år-mm-dd)
Kön:
Datum vid röntgen: (år-mm-dd)
Ålder vid röntgen:
Antal förkalkningar:
Nummer på förkalkningar: (xx-xx-xx)  
 
Röntgenveterinär:
Avläsare:
Avläst, land?
 
Ägarens namn:
Ort:
E-mail:
Telefon:
 
 

Ev. övrig information:

 
Vi önskar kopia på protokollet som sänds till tommyjacobsen@tele2.se
eller per post till
Tommy Jacobsen, Rämjevägen 35, 460 20 Sjuntorp
 


 

Formulär från © StarwingDesign*~ & Dynamic Drive