STYRELSE
- TILLBAKA -

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ.  TF fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och beslutande organ under tiden mellan TF:s möten, som sammanträder vart annat år. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende.
 

Alla officiella skriftliga kontakter går via kontakt@taxklubben.org 

 

Huvudstyrelse 2017-2019

Ordförande
Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Vice Ordförande
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Sekreterare adjungerad fr.o.m 2018
Caroline Karlsson, Odlingsvägen 54, 745 97 Enköping Tel: 0703-358722 ostsvenskatk@gmail.com

Kassör
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Ledamot
Alf Andersson, Sevekullavägen 6, 439 92 Onsala Tel: 0300-28102, 0706-204551 alf.andersson@taxklubben.org

Ledamot
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Ledamot
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem Tel: 013-72039 rolf.eriksson@taxklubben.org

Ledamot
Martina Lagerbäck, Trädgårdsgatan 13C, 642 61 Malmköping Tel: 0707-403132 martina.lagerback@taxklubben.org

Ledamot
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ledamot
Mårten Sjöblom, Kärrdalsvägen 10, 742 43 Öregrund Tel: 0739-238522 marten.sjoblom@taxklubben.org

Ledamot
Anders Westrin, Bågevägen 174, 856 52 Sundsvall Tel: 0705-514930 anders.westrin@taxklubben.org
 

 
Taxfullmäktige 2019
blir i Jönköpingstrakten
5 - 7 april, alt. 12 - 14 april

 


 

REVISORER:

Bernt Ivarsson, Bergsliden 2, 571 64 Sandsjöfors Tel: 0380-375107, 0761-340900 bernt@smalandstaxklubb.se

Annika Johansson, Ängasjö, 512 63 Ö:a Frölunda Tel: 0325-35048, 0703-872476 annika.johansson50@gmail.com

VALBEREDNING 2017-2019

Sammankallande
Conny Andersson Tel: 0474-32063, 0705-780907 conny.a.andersson@telia.com

Jan-Olov Olsson Tel: 0241-23498, 0735-340457

Birgitta Sterner Tel: 063- 101044

Hans Karlsson Tel: 0736-435171

 

 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se