STYRELSE
- TILLBAKA -

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ.  TF fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och beslutande organ under tiden mellan TF:s möten, som sammanträder vart annat år. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF.
 

Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org  

Huvudstyrelse 2017-2019

Ordförande
Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Vice Ordförande
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Sekreterare adjungerad fr.o.m 2018
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 0703-358722 ostsvenskatk@gmail.com

Kassör
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Ledamot
Alf Andersson, Sevekullavägen 6, 439 92 Onsala Tel: 0300-28102, 0706-204551 alf.andersson@taxklubben.org

Ledamot
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Ledamot
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem Tel: 013-72039 rolf.eriksson@taxklubben.org

Ledamot
Martina Lagerbäck, Trädgårdsgatan 13C, 642 61 Malmköping Tel: 0707-403132 martina.lagerback@taxklubben.org

Ledamot
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ledamot
Mårten Sjöblom, Kärrdalsvägen 10, 742 43 Öregrund Tel: 0739-238522 marten.sjoblom@taxklubben.org

Ledamot
Anders Westrin, Bågevägen 174, 856 52 Sundsvall Tel: 0705-514930 anders.westrin@taxklubben.org
 

Kommande möten i HS
  • 26 januari 2019
  • 5 april 2019

 

 
Taxfullmäktige 2019
blir i Jönköpingstrakten
6 - 7 april

 


 

REVISORER:

Bernt Ivarsson, Bergsliden 2, 571 64 Sandsjöfors Tel: 0380-375107, 0761-340900 bernt@smalandstaxklubb.se

Annika Johansson, Ängasjö, 512 63 Ö:a Frölunda Tel: 0325-35048, 0703-872476 annika.johansson50@gmail.com

VALBEREDNING 2017-2019

Sammankallande
Conny Andersson Tel: 0474-32063, 0705-780907 conny.a.andersson@telia.com

Jan-Olov Olsson Tel: 0241-23498, 0735-340457

Birgitta Sterner Tel: 063-101044

Hans Karlsson Tel: 0736-435171

 

 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se