Tidningen TAXEN
- TILLBAKA -

Tidskriften “Taxen” utkommer med fem nummer per år. Tidningen innehåller allehanda nyttigheter så som reportage, aktiviteter, insändare, information från både huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Skicka gärna in reportage och bilder på taxar av alla hårlag och storlekar. Gärna bilder som är tagna i olika situationer, under olika årstider och som kan användas i “Taxen” under kommande år. Bilder måste vara av god kvalitet och i hög upplösning, försedda med taxens och fotografens namn. Tack på förhand för att du vill hjälpa oss att göra vår medlemstidning ännu bättre! Bifoga din bild i ett mejl till: taxen@taxklubben.org  

MANUSSTOPP
Tidning
 • nr 1
 • nr 2
 • nr 3
 • nr 4
 • nr 5
Sista datum för insändande av material år 2019
 • 21 januari
 • 11 mars
 • 13 maj
 • 5 augusti
 • 6 november
Tidningen utkommer
 • vecka 8
 • vecka 16
 • vecka 25
 • vecka 37
 • vecka 50

Medlemsannonser:      
Halv spalt: 350 kr

Hel spalt: 700 kr

Halvsida: 1 000 kr

Helsida: 2000 kr

Radannonser:
100 kr för rubrik plus fem rader. Text över fem rader kostar 20 kr per rad.

Championatannonser:
Har din tax blivit champion så har du möjlighet att visa upp den i tidningen!
Bifoga din bild -i högsta möjliga upplösning- i ett mejl till: taxen@taxklubben.org.
Det kostar 100 kr för bild och text med hundens titel, namn, reg.nummer, föräldrar, uppfödare och ägare. Glöm inte att skicka med frankerat kuvert med din adress om du skickar bild per post!

REDAKTÖR:

Birgitta Sterner
Fjällripevägen 20
831 62 Östersund
Tel: 063-101044
taxen@taxklubben.org  

Betalning:
Svenska Taxklubbens bankgiro: 577-6406
Ange ditt namn vid inbetalning.

Utländska annonsörer:
Bankkonto: SE-banken 5116-10 040 09
IBAN: E74 5000 0000 0511 6100 4009
BIC: ESSESESS

ANSVARIG UTGIVARE:

Agneta Ståhle
Gripsholmsvägen 6
125 71 Älvsjö
Tel: 08-6470402, 0707-757122 
agneta.stahle@taxklubben.org  

Taxen nr 4 2007

Redaktionskommitté:

Agneta Ståhle, Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org  

Gerhard Lilliestierna, Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Carina Olsson, Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org  

Liselott Ringman, Tel: 0706-270064 liselott.ringman@telia.com  

Birgitta Sterner, Tel: 063-101044 taxen@taxklubben.org

 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se