Tidningen TAXEN
- TILLBAKA -

Tidskriften “Taxen” utkommer med fem nummer per år. Tidningen innehåller allehanda nyttigheter så som reportage, aktiviteter, insändare, information från både huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Skicka gärna in reportage och bilder på taxar av alla hårlag och storlekar. Gärna bilder tagna i olika situationer, under olika årstider och som kan användas i “Taxen” under kommande år. Bilder måste vara av god kvalitet och i hög upplösning, försedda med taxens och fotografens namn. Tack på förhand för att du vill hjälpa oss att göra din medlemstidning ännu bättre! Skicka ditt bidrag till: taxen@taxklubben.org

MANUSSTOPP:
Tidning
 • nr 1
 • nr 2
 • nr 3
 • nr 4
 • nr 5

 

Sista datum för insändande av material
 • 21 januari
 • 11 mars
 • 13 maj
 • 5 augusti
 • 6 november

 

Tidningen utkommer
 • vecka 8
 • vecka 16
 • vecka 25
 • vecka 37
 • vecka 50

 

Medlemsannonser:
Halv spalt: 350 kr

Hel spalt: 700 kr

Halvsida: 1 000 kr

Helsida: 2000 kr

 
Radannonser
:
100 kr för rubrik plus fem rader. Text över fem rader kostar 20 kr per rad.

Championatannonser:
Har din tax blivit champion så har du möjlighet att visa upp den i tidningen!
Bifoga din bild -i högsta möjliga upplösning- i ett mejl till: taxen@taxklubben.org.
Glöm inte att skicka med frankerat kuvert med din adress om du skickar bild per post!

Det kostar 100 kr för bild och text
med hundens titel, namn, reg.nummer,
föräldrar, uppfödare och ägare.

Betalning:
Svenska Taxklubbens bankgiro: 577-6406
Ange ditt namn vid inbetalning.

Utländska annonsörer:
Bankkonto: SE-banken 5116-10 040 09
IBAN: E74 5000 0000 0511 6100 4009
BIC: ESSESESS
Taxen nr 4 2007
 • REDAKTIONSKOMMITTÉN (REK):

Redaktör 
Birgitta Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund Tel: 063-101044 taxen@taxklubben.org

Ansvarig utgivare
Agneta Ståhle Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Gerhard Lilliestierna Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Carina Olsson Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Liselott Ringman Tel: 0706-270064 liselott.ringman@telia.com

 

VI BJUDER PÅ TIDIGARE NUMMER AV TIDNINGEN!
Tidningsarkivet för Taxen 2015-2017 - klicka på bilden!

Tidigare årsnummer kommer framöver...

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se