Tidningen TAXEN
- TILLBAKA -

Tidskriften “Taxen” utkommer med fem nummer per år. Tidningen innehåller allehanda nyttigheter så som reportage, aktiviteter, insändare, information från både huvudstyrelsen och lokalavdelningarna. Skicka gärna in reportage och bilder på taxar av alla hårlag och storlekar. Gärna bilder tagna i olika situationer, under olika årstider och som kan användas i “Taxen” under kommande år. Bilder måste vara av god kvalitet och i hög upplösning, försedda med taxens och fotografens namn. Tack på förhand för att du vill hjälpa oss att göra din medlemstidning ännu bättre! Mejla ditt material till: taxen@taxklubben.org eller posta till: Birgitta Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund.

MANUSSTOPP:
Tidning
 • nr 1
 • nr 2
 • nr 3
 • nr 4
 • nr 5
Sista datum för insändande av material
 • 25 januari
 • 15 mars
 • 17 maj
 • 9 augusti
 • 8 november
Tidningen utkommer
 • vecka 8
 • vecka 16
 • vecka 25
 • vecka 37
 • vecka 50
Medlemsannonser:
Halv spalt: 350 kr
 
Hel spalt: 700 kr
 
Halvsida: 1 000 kr
 
Helsida: 2000 kr
 

 
Championatannonser
:
Har din tax blivit champion så har du möjlighet att visa upp den i tidningen!
Bifoga din bild -i högsta möjliga upplösning- i ett mejl till: taxen@taxklubben.org.
Glöm inte att skicka med frankerat kuvert med din adress om du skickar bild per post!

Det kostar 100 kr för bild och text med hundens titel, namn, reg.nummer, föräldrar, uppfödare och ägare.

Radannonser:
100 kr för rubrik plus fem rader.
Text över fem rader kostar 20 kr per rad.

Betalning:
Svenska Taxklubbens bankgiro: 577-6406
Ange ditt namn vid inbetalning.

Utländska annonsörer:
Bankkonto: SE-banken 5116-10 040 09
IBAN: E74 5000 0000 0511 6100 4009
BIC: ESSESESS
 • REDAKTIONSKOMMITTÉN (REK):

Redaktör 
Birgitta Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund Tel: 063-101044 taxen@taxklubben.org

Sammankallande 
Carina Olsson, Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ulla Carlsson, Tel: 0240-695016, 0702-187999 ulla.carlsson@taxklubben.org

Liselott Ringman, Tel: 0706-270064 liselott.ringman@telia.com

Agneta Ståhle, Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Ansvarig utgivare
Gerhard Lilliestierna Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

 

VI BJUDER PÅ TIDIGARE NUMMER AV TIDNINGEN!
Tidningsarkivet för Taxen 2015-2018 = klicka på bilden!

* Nu finns Taxen för hela 2018 i tidningsarkivet!

Tidigare årsnummer kommer framöver...

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se