UTSTÄLLNING
- TILLBAKA -

Exteriörbedömningar

PROGRAM 2021

RESULTAT

Nordisk segrarutställning 

Övriga dokument finns under "Dokument"

"Varför ska jag visa min tax på utställning? Jag vill ju bara ha min hund till sällskap?" Det finns många goda skäl att visa sin hund på utställning. Ändamålet med utställning - exteriörbedömning - är att vara ett verktyg i avelsvärderingen, för att behålla och förbättra rasens egenskaper enligt en standard. Rasstandarden slår fast hur en ras ska se ut, för att på bästa sätt kunna utföra uppgifter de har avlats fram för. Standarden beskriver ‘idealhunden’ i varje ras. På en hundutställning bedömer en auktoriserad domare hur hunden ser ut i förhållande till rasens standard. Utöver kvalitet vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Det är därför värdefullt att få sin hund bedömd. Det är viktigt för aveln - nästa gång du ska köpa en rashund bygger aveln på hundar som har visats på utställning och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Klassindelning

Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån (inofficiell), juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), jaktklass (från 15 mån + jaktmerit), öppenklass (från 15 mån), championklass, veteranklass (från 8 år). Viktig notering fr.o.m. 2017: Hunden får inte byta klass - den måste deltaga i den klass den är anmäld i. Undantag endast om behörighet är felaktig. 

Avgifter

Enligt Taxfullmäktige beslut 2019 får lokalklubbarna själva besluta om anmälningsavgift till utställning, inom en viss ram: mellan 170 - 250 kr för valp- och veteranklass samt mellan 270 - 350 kr för övriga klasser. Att höja avgiften generellt för samtliga lokalklubbar skulle innebära att vissa lokalklubbar skulle få så få anmälda hundar, mycket beroende på vårt avlånga land, att det i slutändan ändå skulle gå med förlust. Avgifterna kan därför variera inom lokalklubbarna.

Anmälan

Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till utställning, även WCC skall uppvisas för arrangör om hunden tävlar i jaktklass.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se