VALPANNONSER
- TILLBAKA -

Ska du bli lycklig ägare av tax? Grattis!
Nedan finner du länk till respektive hårlag med valpannonser.

Har du valpar eller planerar en kull?
Då är du välkommen att fylla i formuläret, eller rutan nedan, som skickas till webbmaster för publicering. Taxklubbens valpannonser är gratis och till för dig och de uppfödare i Sverige som är medlemmar i klubben och arbetar för rasens bästa. Uppfödare ska vara väl förtrogen med och följa gällande Djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifter, SKK’s avelspolicy och SKK’s grundregler. Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta.

Taxklubben arbetar också för att säkerställa rasens genetiska variation genom att undvika inavel eller överanvända avelsdjur. För ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer kontakta klubbens avelsråd. I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är: *NY ändring från ska till bör bl a.

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Krav att föräldradjuren måste vara ögonlysta är borttaget (HS beslut 2015-02-06), men vi rekommenderar att låta ögonlysa sin tax vid 3, 6 och 9 års ålder.

Annonsera valpar?
Annons gäller tills kullen är 2 månader. Uppfödaren kan vid behov förlänga annonsen tills kullen är 6 månader, glöm inte meddela webbmaster i så fall, likaså om annons ska tas bort innan.

Kopia nedanstående och klistra in i ett mail, fyll i uppgifterna och maila till:
webbmaster@taxklubben.org eller fyll i formulär HÄR

 
RUBRIK (ex. Korthårig normaltax)

Valpar födda / väntas / planeras:
Kullen omfattar antal hanar:  
Kullen omfattar antal tikar:
Inavelsgrad:
Färg:
Information:

Fader:
Reg.nr:

Moder:
Reg.nr:

Kennel:
Namn:  
Ort:
Telefon:  
E-post:  
Hemsida:
Lokalklubb:
Medlemsnummer:
 

Meriter: Endast officiella meriter tas med. De som kan kontrolleras på RASDATA och SKK’s HUNDDATA. (Vid utländsk hund eller andra meriter som ej kan kontrolleras via ovanstående skall kopia på resultat skickas in).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se