VALPANNONSER
- TILLBAKA -

Ska du bli lycklig ägare av tax? Grattis!
Nedan finner du länk till respektive hårlag med valpannonser.

Har du valpar?
Uppfyller din kull punkterna nedan? Då är du välkommen att fylla i formuläret, eller rutan nedan, som skickas till webbmaster för publicering. Taxklubbens valpannonser är gratis och till för uppfödare i Sverige som är medlemmar i klubben och arbetar för rasens bästa. Uppfödare som strävar efter att föda upp friska hundar som har förutsättning att leva ett långt liv med temperament och utseende som rasstandarden beskriver. Uppfödare ska vara väl förtrogen med och följa gällande Djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifter, SKK’s avelspolicy och SKK’s grundregler samt RAS. Taxklubben arbetar också för att säkerställa rasens genetiska variation genom att undvika inavel eller överanvända avelsdjur. För ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer kontakta klubbens avelsråd. I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vad som gäller för avel och skälen till dessa, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Endast använda godkända färger för tax
  • Kullens föräldrar ska vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar ska vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad ska ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden ska inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Det åligger annonsören att uppge om det föreligger någon avvikelse från rekommendationer i RAS samt att skriva en förklaring varför. Notering görs om detta. 

Krav att föräldradjuren måste vara ögonlysta är borttaget (HS beslut 2015-02-06) men vi rekommenderar att låta ögonlysa sin tax vid 3, 6 och 9 års ålder.

Annonsera valpar?
Annons gäller tills kullen är 2 månader. Uppfödaren kan vid behov förlänga annonsen tills kullen är 6 månader, glöm inte meddela webbmaster i så fall, likaså om annons ska tas bort innan.

ANMÄL VALPKULL HÄR

eller - kopia nedanstående och klistra in i ett mail, fyll i uppgifterna och maila till: webbmaster@taxklubben.org

 
RUBRIK (ex. Korthårig normaltax)

Valpar födda / väntas:
Kullen omfattar antal hanar:  
Kullen omfattar antal tikar:
Inavelsgrad:
Färg:
Information:

Fader:
Reg.nr:
Ögonlyst:
Meriter
Jakt:
Utställning:
Övrigt: 

Moder:
Reg.nr:
Ögonlyst:
Meriter
Jakt:
Utställning:
Övrigt: 

Kennel:
Namn:  
Ort:
Telefon:  
E-post:  
Hemsida:
Lokalklubb:
Medlemsnummer:
 

Meriter: Endast officiella meriter tas med. De som kan kontrolleras på RASDATA och SKK’s HUNDDATA. (Vid utländsk hund eller andra meriter som ej kan kontrolleras via ovanstående skall kopia på resultat skickas in). Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta. Uppfödaren bekräftar genom att sända in annons att uppfödaren är väl förtrogen med och följer gällande Djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifter, SKK’s avelspolicy och SKK’s grundregler samt Svenska Taxklubbens Rasspecifika Avelsstrategi, RAS.

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se