VILTSPÅRPROV
- TILLBAKA -

Frågor och svar om viltspårprov - Klicka på frågan så länkas du till svaret.

INNAN PROVET

1.    Vad krävs det för medlemskap för att starta på viltspårprov?
2.    Vilka raser får starta på viltspårprov?
3.    Hur gammal skall min hund vara för att få starta på viltspårprov?
4.    Vilka klasser finns det i viltspår?
5.    Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
6.    Vad kostar det att starta på viltspårprov?
7.    Vad är ett ordinarie prov?
8.    Kan jag starta flera gånger på samma ordinarie prov?
9.    Vad är ett rörligt prov?
10.    Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
11.    Min hund är bara tatuerad i örat, vad gäller?
12.    Måste min hund vara chipmärkt?
13.    Finns det scanner hos alla domare?
14.    Får löptik starta på viltspårprov?
15.    Vilka tider anordnas det prov?
16.    Var hittar jag de utannonserade viltspårproven?
17.    Har alla avdelningar viltspårprov?

PROVET

18.    Vilken utrustning måste jag ha för att starta på viltspårprov?
19.    Hur långt är ett spår?
20.    Hur lång tid skall det gå mellan användningstillfällena om man använder samma spår?
21.    Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
22.    Hur blodar man ett spår?
23.    Vad använder man för sorts klöv?
24.    Hur länge skall ett anlagsspår ligga?
25.    Hur länge skall ett öppenspår ligga?
26.    Hur många vinklar är det i ett spår?
27.    Vad är minsta avståndet mellan två vinklar?
28.    Hur långa bloduppehåll är det i ett spår?
29.    Hur är en bloduppehållsvinkel?
30.    Hur är en återgång?
31.    Hur är starten i anlagsklass?
32.    Hur är starten i öppenklass?
33.    Släpas klöven under hela spåret?
34.    Skottprövning, vad är det?
35.    Vad skjuter domaren med?
36.    Får jag släppa linan under spåret?
37.    Hur skall jag hålla linan under spårarbetet?
38.    Vad är en mindre tappt?
39.    Vad är en långvarigt tappt?
40.    Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
41.    Vad är maxtiden för ett öppenspår?
42.    Vad bedömer domaren under spårarbetet?
43.    Vad finns det för kvalitetspris i anlagsklass?
44.    Vad krävs det för att bli godkänd i anlagsklass?
45.    Vad finns det för kvalitetspris i öppenklass?
46.    Vad krävs det för att få ett 1:a pris?
47.    Vad är ett HP?
48.    Får jag stödja och uppmuntra hunden under spårarbetet?
49.    Får jag lov att ge hunden vatten under spårarbetet?
50.    Vad är ett diskvalificerande fel?
51.    Får jag hjälpa hunden under spårarbetet?
52.    Domaringripande, vad är det?

EFTER PROVET

53.    Får jag ett protokoll efter spårprovet?
54.    När registreras resultatet hos SKK?
55.    Vad krävs det för att bli viltspårprovschampion?
56.    Hur gör jag för att få mitt championat registrerat?
57.    Finns det någon fortsättning efter öppenklass?

 

<< SVAR >>

INNAN PROVET

1.    Vad krävs det för medlemskap för att starta på viltspårprov?
Ägare och förare ska vara medlem i någon klubb i SKK-organisationen eller i erkänd utländsk kennelklubb i det land där hundägaren är bosatt.

2.    Vilka raser får starta på viltspårprov?
Viltspårprov är öppna för alla hundar, såväl registrerade som oregistrerade blandrashundar. Oregistrerad hund skall inneha en tävlingslicens (TAVLIC).

3.    Hur gammal skall min hund vara för att få starta på viltspårprov?
Minst 9 månader.

4.    Vilka klasser finns det i viltspår?
Anlagsklass och öppenklass. För deltagande i öppenklass krävs att hunden tidigare erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass.

5.    Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
Anmälan skickas in till respektive avdelning där man skall gå provet. Vart man skall skicka anmälan framgår av respektive avdelnings lokalspalt i tidningen Taxen eller på avdelningens hemsida.

6.    Vad kostar det att starta på viltspårprov?
Ca 300 - 400 kronor.

7.    Vad är ett ordinarie prov?
Ett ordinarie prov är utlyst i förväg med dag och plats. Ett sådant prov arrangeras under 1-4 dagar.

8.    Kan jag starta flera gånger på samma ordinarie prov?
Nej. Man får bara starta en gång på samma ordinarie prov.

9.    Vad är ett rörligt prov?
Ett rörligt prov genomförs under den tid som avdelningen ansökt om. De flesta avdelningar arrangerar prov under hela året, bara det är barmark. Se respektive avdelning. Tid och plats för provet skall fastställas minst fem dagar innan start. 

10.    Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
Ja, dock får man bara starta en gång per dag och vid samma prov.

11.    Min hund är bara tatuerad i örat, vad gäller?
Kravet är att hund skall vara ID-märkt genom tatuering eller implantat av microchip.

12.    Måste min hund vara chipmärkt?
Nej. Om hund enbart är chipmärkt skall deltagare tillhandahålla egen avläsare vid provet, om arrangören ej meddelat annat.

13.    Finns det scanner hos alla domare?
Nej. Deltagare skall tillhandahålla egen avläsare vid provet, om arrangören ej meddelat annat.

14.    Får löptik starta på viltspårprov?
Ordinarie prov: nej.
Rörligt prov: ja, om det inte stör andra deltagande hundar, sker i samråd med arrangören.

15.    Vilka tider anordnas det prov?
Provperioden är normalt under hela året, beroende på var i landet med tanke på väderlek då kravet är att det skall vara barmark. Tiderna ansöker respektive avdelning om och de finns annonserade i tidningen Taxen och på respektive avdelnings hemsidor.

16.    Var hittar jag de utannonserade viltspårproven?
I tidningen Taxen samt på respektive avdelnings hemsida.

17.    Har alla avdelningar viltspårprov?
Ja, alla Taxklubbens avdelningar arrangerar viltspårprov.

<< Tillbaka

PROVET

18.    Vilken utrustning måste jag ha för att starta på viltspårprov?
En spårsele eller ett spårhalsband och en spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter.

19.    Hur långt är ett spår?
Ett spår skall vara minst 600 meter långt.

20.    Hur lång tid skall det gå mellan tillfällena om man använder samma spår?
Minst 10 dygn.

21.    Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
2 deciliter outspätt blod.

22.    Hur blodar man ett spår?
Man använder en spårläggarkäpp med en skumgummibit på 2 x 2 cm och stämplar blodet på marken, eller använder en stänkflaska med en öppning på högst 1 mm och droppar ut blodet. Blodet avsätts med ca 1 meters mellanrum, i vartannat steg, dock lite tätare i början av spåret.

23.    Vad använder man för sorts klöv?
Viltdelen ska vara från klövvilt (älg, rådjur, kronhjort eller dovhjort) eller de stora rovdjuren. OBS! För de stora rovdjuren gäller särskilda bestämmelser.

24.    Hur länge skall ett anlagsspår ligga?
2 - 5 timmar skall spåret ligga i skogen innan start.

25.    Hur länge skall ett öppenklass spår ligga?
12 - 24 timmar skall spåret ligga i skogen innan start och det skall vara "nattgammalt", alltså ha legat över natten.

26.    Hur många vinklar är det i ett spår?
Ett spår skall ha fyra vinklar.

Exempel:

27.    Vad är minsta avståndet mellan två vinklar?
Det skall vara minst 50 meter.

28.    Hur långa bloduppehåll är det i ett spår?
Anlagsklass/öppenklass: På en raksträcka skall det vara ett bloduppehåll på 15 meter. 
Öppenklass: I två av vinklarna är bloduppehållet 20 meter.

29.    Hur är en bloduppehållsvinkel?
Klöv släpas och blod droppas. Man stannar och r i valfri riktning och valfri vinkel och släpar klöven 20 meter och börjar sedan bloda igen.

Exempel:

30.    Hur är en återgång?
Klöv släpas och blod droppas. Man gör helt om och släpar klöven vid sidan av det blodade spåret cirka 15 meter. Man vinklar från blodspåret i valfri vinkel och släpar klöven 20 meter och börjar sedan bloda igen.

Exempel:

31.    Hur är starten i anlagsklass?
Någon uppspark av marken görs inte längre. Spårbörjan kan märkas ut med en snitsel eller bara anvisas. Spåret går sedan i känd riktning.

32.    Hur är starten i öppenklass?
Spårbörjan skall märkas ut med en yta av 25 x 25 meter. Spåret börjar någonstans i denna ruta och går ut i okänd riktning.

33.    Släpas klöven under hela spåret?
Ja, klöven måste släpa i marken under hela spåret.

34.    Skottprövning, vad är det?
Sker endast i öppenklass. 50-100 meter innan spårslutet skall hunden stå still eller sitta. Domaren går fram ca 15 meter i spårets riktning och avlossar ett skott i luften. Domaren återvänder sedan och visar i vilken riktning spåret går.

35.    Vad skjuter domaren med?
Hagelvapen eller startpistol med 9 mm knallammunition.

36.    Får jag släppa linan under spåret?
Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas.

37.    Hur skall jag hålla linan under spårarbetet?
Avståndet mellan hund och förarens fattning av linan skall i normalfallet vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan fattas med kortare avstånd.

38.    Vad är en mindre tappt?
När hunden tappar spåret ett par minuter. Domaren avgör om tappten är mindre eller längre. Situationen och omständigheterna är viktiga för hur tappten bedöms. Förslagsvis är en mindre tappt inom 2 – 5 minuter.

39.    Vad är en långvarigt tappt?
När hunden tappar spåret ett antal minuter. Domaren avgör om tappten är mindre eller längre. Situationen och omständigheterna är viktiga för hur tappten bedöms. Förslagsvis är en längre tappt över 5 minuter.

40.    Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
30 minuter.

41.    Vad är maxtiden för ett öppenspår?
45 minuter.

42.    Vad bedömer domaren under spårarbetet?
Spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet samt i öppenklass skottprövning.

43.    Vad finns det för kvalitetspris i anlagsklass?
Godkänd och Icke Godkänd.

44.    Vad krävs det för att bli godkänd i anlagsklass?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo. Någon hjälp har inte behövts av förare eller domare.

45.    Vad finns det för kvalitetspris i öppenklass?
1:a, 2:a, 3:e och 0 pris.

46.    Vad krävs det för att få ett 1:a pris?
Att hunden visar utmärkt förmåga att följa spåret och arbetar i ett lämpligt tempo samt uppvisat godkänd skottreaktion. Någon hjälp har inte behövts av förare eller domare.

47.    Vad är ett HP?
Ett hederspris (HP) kan tilldelas hund som fått 1:a pris och utfört en särskilt god prestation.

48.    Får jag stödja och uppmuntra hunden under spårarbetet?
Ja, lågmäld uppmuntran då hunden spårar rätt.

49.    Får jag lov att ge hunden vatten under spårarbetet?
Ja, det är tillåtet och näst intill en skyldighet att ha med vatten till hunden så att den har möjlighet att göra ett bra arbete och må bra.
     
50.    Vad är ett diskvalificerande fel?
Diskvalificerande fel ger 0 pris.
- total ovilja eller oförmåga att följa spåret
- för högt eller olämpligt tempo
- skallgivning under spårarbetet
- krävt fler än två ingripande av domaren
- uppenbar skotträdsla eller okontrollerbar upphetsning vid skott
- total ovilja att återuppta spårningsarbetet efter skott
- överskridit maxtiden

51.    Får jag hjälpa hunden under spårarbetet?
I grunden, nej. Det är dock tillåtet att hjälpa hunden vid ett tillfälle under spåret. Det är om hunden skulle växla över till ett färskt spår av vilt och föraren klart kan konstatera detta, så får föraren själv föra tillbaka hunden till spåret vid ett tillfälle.

52.    Domaringripande, vad är det?
En domare bör inte ingripa i spårarbetet, annat än:
- då risk föreligger att hund växlar in på annat spår
- då hund efter långvarig tappt inte finner tillbaka till spåret
- då hund avlägsnat sig 100 meter från spåret
- då förare begär hjälp
- då spårningstempot är olämpligt
- då tilldelad tid överskridits

<< Tillbaka

EFTER PROVET

53.    Får jag ett protokoll efter spårprovet?
Ja, domaren skriver ett protokoll som du får och du får också en muntlig kritik.

54.    När registreras resultatet hos SKK?
Rörligt prov: skickas in månadsvis av avdelning och bör finnas hos SKK i mitten av månaden efter. Ordinarie prov: skickas in efter provet och bör finns hos SKK ett par veckor efter provet.  

55.    Vad krävs det för att bli viltspårprovschampion?
Att hunden tilldelats tre stycken 1:a pris i öppenklass av minst två olika domare. Endast hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubbs register, och är av ras som anges i SKKs championatregler, kan tilldelas Svenskt Viltspårchampionat (SE VCH).

56.    Hur gör jag för att få mitt championat registrerat?
När resultaten finns registrerade hos SKK så ansöker man själv om championatet hos SKK. 

57.    Finns det någon fortsättning efter öppen klass?
Nej, det finns ingen mer provverksamhet efter detta. Vissa specialklubbar arrangerar inofficiella "elitspår" som mer går åt eftersökshållet och ställer ännu högre krav på hund och förare. För vidareutbildning på eftersökssidan hänvisas till Jägarförbundet.


<< Tillbaka