VILTSPÅRPROV
- TILLBAKA -

Hur tränar man viltspår?

Enligt svensk lag ska en eftersökshund finnas tillgänglig vid all jakt. Hunden behöver inte vara med under själva jakten, men skall vara på plats inom 2 timmar för att kunna spåra upp ett skadeskjutet vilt. Eftersökshundar används också vid trafikolyckor där vilda djur skadats. Nästan alla hundar gillar att spåra. Oavsett om du tänker använda din hund till eftersök eller ej, är träningen en bra aktivitet för att stimulera hunden både fysiskt och mentalt, men även stärkande för relationen mellan dig och din hund.

Följande utrustning krävs för att lägga och spåra viltspår:

 • Spårsele / brett halsband - använd bekväm sele eller halsband som inte stryper hunden.
 • Spårlina – max 10 meter, använd plastad eller gummi, tvättlina funkar bra också.
 • Snitslar – plastband att märka upp var spåret går.
 • Blod – köps i matbutik eller på slakteri.
 • Klöv/skank – lämpligen från rådjur eller älg.
 • Plasthandskar och våtservetter
 • Petflaska – med kork som går att öppna och stänka, ex. mineralvatten.
 • Stämpelkäpp om man inte använder plastflaska

För att få hunden att inte gå på luftvittring är det viktigt att lägga de första spåren i medvind och att spåren ligger minst en halvtimme, för sätter hunden ner nosen i marken. Första spåret skall vara kort och rakt, ca 30 - 40 meter, och ligga i medvind. Nästa steg av nybörjarspår kan vara ca 100 meter med en lätt vinkel efter ca 50 m. Nästa spår kan vara ca 150 meter med två vinklar. Den första efter ca 50 meter, sedan ca 50 meter raksträcka och därefter den andra vinkeln. Gå ytterligare 50 meter och där finns spårslutet. Sedan ökar man sakta svårighetsgraden på spåren, både när det gäller vinklar, bloduppehåll, mark och liggtid. Längre ned finns reglerna för de två klasserna, Anlagsklass och Öppenklass.

Lägga spår
Snitsla spåret med plastband så du vet vart det går. Ett bra sätt är att sätta fast snitslarna med klädnypor. (Glöm inte att plocka bort dem efter att du gått spåret). Ta hjälp av naturen att markera var spåret går, såsom ett enskilt träd, en trädstock, vid en stor sten etc. Blodet förvaras i en rengjord mindre plastflaska ex. ketchup/diskmedel och dylikt. Det används ca 2 - 3 dl blod och blodningen av spåret kan göras på olika sätt. Man kan droppa blodet marken direkt från plastflaskans kork, som man gjort ett pytteliten hål i, eller med speciell spårläggarkäpp, där blodet fylls på i käppen och vid varje tryck med käppen mot marken kommer det ut lite blod. Sedan bör det vara ungefär en meter mellan bloddropparna/spårstämplarna, så bloda i vartannat steg, förutom i början och i slutet av spåret där det kan vara lite tätare. Den som blodar ska också ha en fastbunden klöv som släpar i marken hela tiden och avger doft i spåret. Vid spårslutet sparkar man upp marken lite och knyter fast klöven i en gren (annars finns risk att den tas av vilda rovdjur). Gå en omväg tillbaka så att du inte trampar i själva spåret. Viltspår ska ligga en stund innan hunden får gå det. Liggtiden är 2 - 24 timmar beroende på svårighetsgrad.

Gå spår
Sätt på hunden spårselen med lina alldeles i närheten av spåret. När du gjort det går ni fram till spårets början. Du visar hunden spårets startplats och säger "spåra". Ge hunden tid att försöka följa spåret, men så fort hunden börjar gå iväg i spårets riktning berömmer du med lugn röst. Tänk på att en perfekt viltspårhund ska gå i så lugn takt att du som förare kan följa med så tyst som möjligt. Hundar kan reagera mycket olika. De försiktiga hundarna får man stötta och uppmuntra medan man kanske får dämpa de ivriga. Eftersom du och hunden arbetar tillsammans, är det viktigt att du kan ”läsa” hunden för att se om den arbetar på spåret eller inte. Om det t ex blåser går hunden ibland flera meter vid sidan om det riktiga spåret.

Spårslut
Beröm hunden när den kommit till spårslutet oavsett om den tar klöven eller ej, så att den förstår att den varit duktig och utfört uppdraget på ett bra sätt. Förstärk gärna beröm med hundgodis eller favoritleksak. Ta av selen och koppla hunden, det visar att ni är färdiga med arbetet. Låt hunden bära klöven hem om den vill, det är en stor belöning och hunden känner sig stolt.

Starta på viltspårprov
När du tycker att din hund spårar säkert och i ett lagom tempo är tiden mogen för ett officiellt viltspårprov. Viltspårprov arrangeras av våra lokala taxklubbar. Ta kontakt med lokalklubben för att anmäla din tax till viltspårprov. Anmälan sker genom att man skickar korrekt ifylld anmälningsblankett till ansvarig person i lokalklubben, som ser till att anmälan registreras, domare och mark bokas samt att domare och hundägare kommer i kontakt med varandra. Efter utfört prov kvalitetsgranskar lokalklubben domarens bedömning. Mer information kring anmälan till prov finns här: Viltspårprov.

Förberedelser
Anmälan är nu inskickad och anmälningsavgift är betald sedan tidigare. PM är mottaget från lokalklubben. Plats och tid är bokad med viltspårdomaren. Dagen har kommit då viltspårprovet skall äga rum. Spårsele, spårlina, vatten, hundgodis, filt och stamtavla med aktuellt vaccinationsintyg finns med i väska/ryggsäck. Likaså fika/matsäck.

Viltspårprovet börjar med att domaren gör en ID- och vaccinationskontroll. Domaren visar sedan var spåret börjar och därefter skall hunden spåra självmant till slutet. Avståndet mellan hund och förare ska vara minst 5 meter. Spårlinan får tillfälligt släppas i väldigt risig mark. Om hunden tappat spåret pga. viltstörning får föraren visa hunden tillbaka på spåret en gång. Lyckas hunden med anlagsprovet så får man starta på prov i öppen klass nästa gång. Skulle det inte gå som tänkt och hunden inte löser spåret, så är det ett utmärkt tillfälle att fråga domaren om råd hur träningen skall utföras för att lyckas bättre.

 • Anlagsklass - Hunden måste ha nått en ålder av 9 månader.
  Spåret ska göras ca 4 - 6 timmar innan start. Spåret är ca 600 meter och ska innehålla fyra vinklar med minst 50 meters mellanrum. På en av raksträckorna görs ett bloduppehåll på 15 meter. Spårtiden är max 30 minuter. För att bli godkänd krävs att hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret i lämpligt tempo.
   
 • Öppenklass - Det krävs godkänt i anlagsklass för att få starta i öppenklass.
  Spåret ska göras ca 12 - 24 timmar innan start. Spåret ska innehålla fyra vinklar och ha tre bloduppehåll på ca 15 meter varav två skall ske i någon av vinklarna. I den ena av dessa vinklar görs en återgång utan blodning på vägen tillbaka. Ungefär 50 - 100 meter innan spårslutet ska en skottprövning göras. Hunden ska stå still eller sitta. Domaren går ca 10 meter från hunden i spårets riktning och avlossar ett skott. Hunden får inte visa skotträdsla. Domaren visar föraren i vilken riktning spåret fortsätter. Spårtiden är max 45 minuter. I öppenklassen tilldelas hunden 1:a, 2:a, 3:e eller inget pris (0:a) beroende på prestation. Domaren kan även dela ut hederspris (HP) för särskilt god prestation. I övrigt gäller samma som på anlagsprov.

Viltspårprovschampionat
För att din hund skall bli viltspårprovschampion, SE VCH, måste den ha tre 1:a pris i öppenklass tilldelade av minst två domare. Lycka till!

 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se