VILTSPÅRPROV
- TILLBAKA -

PROGRAM PDF-fil

RESULTAT

VILTSPÅRS-SM 

 
Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid provet skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se