KALENDARIUM
- TILLBAKA -

Aktiviteter blir ännu lättare att hitta, samlade under hela året, i SVTK's kalender. Lokalklubbar är välkomna att annonsera allmänna event så som taxens dag, utställningar m.m. Använd den blankett som är utskickad till lokalklubb "blankett för information till kalendariet" och skicka till SVTK's sekreterare: sekreterare@taxklubben.org

Behöver du ändra eller ta bort evenemang kontakta webbmaster@taxklubben.org