Valpar ~ korthårig tax, normal

 

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Tommy Jacobsen, e-post:  tommy.tax.jacobsen@telia.com tel: 0706-423551Notera att Tommy har ny mailadress!

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.

Korthårig normaltax, valpar födda 211013  *Ny 16/10
Kullen omfattar antal hanar: 4
Kullen omfattar antal tikar:3
Inavelsgrad:0,0 %
Färg: Tikar: 2 S/T samt  1 Röd  Hanar: 2 S/T samt 2 Röd

Information: Mor: Normal BPH genomförd. CK. 

Far: Dvärg Ögonlyst UA. 

Fader: SEVCH SEU(v)CH Mini Power Biggles
Reg.nr:SE35476/2015

Moder:SEVCH  Impuls Noelia 
Reg.nr: SE53104/2018

Kennel: Kommer 15 nov
Namn: Karin Elvingsson
Ort: Uppsala
Telefon: 070-4958997
E-post: kelvingsson@hotmail.com
Hemsida:
Lokalklubb: Upplands Taxklubb
Medlemsnummer: 72263528