Viltspårsprov

PROGRAM 2022

PROGRAM 2023

RESULTAT

VILTSPÅR-SM 

HS har beslutat att de tidigare fastställda reglerna för uttagning till Viltspår-SM skall gälla även för uttagning till 2023-års Viltspår-SM. Detta beslut fattades med anledning av att ett antal lokalklubbar inkom med synpunkter på att de nya reglerna kom ut för sent, efter det att kvalificeringstiden påbörjats. Detta var självklart olyckligt därför gör vi nu ett omtag. 
En förändring mot de tidigare reglerna är dock att det nya skogskortet med 105 poäng ska användas.

Övriga dokument finns under ”Dokument- och filsamling


”Varför ska jag starta min tax på viltspårprov? Jag vill ju bara spåra med min hund?” Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. 
Ändamålet med viltspårprov är att bibehålla och förbättra hundens jaktegenskaper som eftersökshund. Ett tränat viltspårekipage fyller en synnerligen viktig funktion vid jakt eller trafikolycka, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt – rådjur, hjort och älg. Att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid påkörning av vilt, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in. Viltspår lämpar sig väl för de allra flesta hundar, och taxar i synnerhet. Som en naturlig stimulanssysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund.

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!