ViltspårsprovPROGRAM 2024 (Uppdaterat 17 juni)

RESULTAT

VILTSPÅR-SM 


OBS!!
Det har kommit nya blanketter för inrapportering av viltspårsresultat från lokalklubbar till tävlingssekreteraren.
Blanketterna finns under ”Dokument- och filsamling”. En instruktion hittar du här!


”Varför ska jag starta min tax på viltspårprov? Jag vill ju bara spåra med min hund?” Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. Ändamålet med viltspårprov är att bibehålla och förbättra hundens jaktegenskaper som eftersökshund. Ett tränat viltspårekipage fyller en synnerligen viktig funktion vid jakt eller trafikolycka, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt – rådjur, hjort och älg. Att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid påkörning av vilt, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in. Viltspår lämpar sig väl för de allra flesta hundar, och taxar i synnerhet. Som en naturlig stimulanssysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund.

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!