Avel

AVEL & HÄLSA

”att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar”

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RASfinns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

 • Endast använda friska djur i avel
 • Endast använda godkända färger för tax
 • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
 • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
 • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
 • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
 • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
 • Samma kombination bör endast göras en gång

Den 3 april genomfördes en digital avelskonferens. Läs mer här.

AVEL & HÄLSA

Rygg

Svenska Taxklubben framför ett varmt tack till dig som rapporterar in om din tax haft hälsoproblem.
Även om din hund inte längre lever är informationen värdefull för våra uppfödare och ägare av avelshanar.

Ögon

Länkar om avel

AVELSKOMMITTÉN (AVK): Centrala avelsråd

Centrala avelskommittén kan ge information och råd angående avel och hälsa.

Sammankallande: Vakant

 • Avelsråd korthår; kanin & dvärg, strävhår; kanin & dvärg 
  Christian Gabler, tel: 0709-282193 christian.gabler@taxklubben.org
 • Avelsråd korthår; normal
  Vakant
 • Avelsråd strävhår; normal
  Vakant
 • Avelsråd långhår; alla varianter
 • Christian Gabler, tel: 0709-282193 christian.gabler@taxklubben.org
 • Internationellt samarbete + exteriör 
  Vakant

Lokala avelsråd
För råd om parningar och valpar – hör av dig till våra lokala avelsråd i din lokalklubb här!

Regler och bestämmelser