Utställning

Exteriörbedömningar


Viktigt vid SKK-anmälan! Ange rasvariant vid sökning efter utställningar.
Se mer här!

Program 2024 *Uppdaterat 24-04-25

Program 2025 *Upplagt 23-09-15

Resultat

Nordisk segrarutställning

Tävlingsanmälan ifyllbar PDF-fil
Tävlingsanmälan Excel-fil
Entry form in English

Bedömningsordning
Förtydligande ang. Ck och Cert för jakthundraser

Hundutställning – bra att veta
Så här går det till på utställning
Träna din hund (och dig) för utställning
En praktisk guide för bedömning på bord av tax (film)
Utställnings- och Championatregler fr.o.m 2022-01-01
Info ang. ny Rasstandard 2019-12-09

Största ändringen är storlek för de olika varianterna, en höjning för hanar med 2 cm:
• Kanintax: Hanar: 27 cm – upp till 32 cm Tikar: 25 cm – upp till 30 cm
• Dvärgtax: Hanar: över 32 cm – upp till 37 cm Tikar: över 30 upp till 35 cm
• Normaltax: Hanar: över 37 cm – upp till 47 cm Tikar: över 35 cm – upp till 45 cm
Gällande normaltax är det ingen inmätning även om det finns angivet ett maxmått.

Övriga dokument finns under ”Dokument- och filsamling”

”Varför ska jag visa min tax på utställning? Jag vill ju bara ha min hund till sällskap?” Det finns många goda skäl att visa sin hund på utställning. Ändamålet med utställning – exteriörbedömning – är att vara ett verktyg i avelsvärderingen, för att behålla och förbättra rasens egenskaper enligt en standard. Rasstandarden slår fast hur en ras ska se ut, för att på bästa sätt kunna utföra uppgifter de har avlats fram för. Standarden beskriver ‘idealhunden’ i varje ras. På en hundutställning bedömer en auktoriserad domare hur hunden ser ut i förhållande till rasens standard. Utöver kvalitet vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. Det är därför värdefullt att få sin hund bedömd. Det är viktigt för aveln – nästa gång du ska köpa en rashund bygger aveln på hundar som har visats på utställning och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Klassindelning
Valpklass 4-6 mån och 6-9 mån (inofficiell), juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), jaktklass (från 15 mån + jaktmerit), öppenklass (från 15 mån), championklass, veteranklass (från 8 år). Viktig notering fr.o.m. 2017: Hunden får inte byta klass – den måste deltaga i den klass den är anmäld i. Undantag endast om behörighet är felaktig.
 
Avgifter
Enligt Taxfullmäktige beslut 2019 får lokalklubbarna själva besluta om anmälningsavgift till utställning, inom en viss ram: mellan 170 – 250 kr för valp- och veteranklass samt mellan 270 – 350 kr för övriga klasser. Att höja avgiften generellt för samtliga lokalklubbar skulle innebära att vissa lokalklubbar skulle få så få anmälda hundar, mycket beroende på vårt avlånga land, att det i slutändan ändå skulle gå med förlust. Avgifterna kan därför variera inom lokalklubbarna.

Anmälan
Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till utställning, även WCC skall uppvisas för arrangör om hunden tävlar i jaktklass.

Vaccinationer
Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!