Dokument- och filsamling

Här samlar vi viktiga dokument och filer som funktionärer och medlemmar behöver. De finns under varje kategori nedan och – i vissa fall – under respektive aktivitetssidor.Arbetsordning, stadgar mm
Arbetsordning
Ansökan domarauktorisation ifyllbar PDF-fil *NY
Domarutlåtande ifyllbar PDF-fil *NY
Rekvisitionsblankett  *Ny 26/11 -22
Stadgar – SKK
Stadgar – SvTk
Stadgar – Lokalklubbar
Funktionärsinfo (länk till SKK:s hemsida)
Reseräkning vid HS arrangemang *Ny 26/11 -22
Reseräkning lokalklubb *Ny 26/11 -22


Aktiviteter
Tävlingsanmälan ifyllbar PDF-fil fr.o.m. 2018-05-25
Tävlingsanmälan Excel-fil fr.o.m. 2018-05-25
Nordisk samlingstabell för utställnings- och jaktprovsmerit *Ny 23-09-09
 

Drevprov
Drevprovsregler och anvisningar för tax fr.o.m. 2022-07-01  *Ny 2/4
Skogskort fram och baksida NY 2022  *Ny 2/4
Drevprovprotokoll 2022 Senaste versionen  *Ny 12/10
Prislista ny 2024  (Denna prislista gäller from 1/1 2024 Ändringen består i att vi även får med föräldradjuren i prislistan. Detta efter önskemål från flera uppfödare.)  *Ny 27/12

Prislista NY 2022  (Används tom 31/12 2023)  *Ny 12/10
Lathund till protokoll och prislista  *Ny 12/10
Drevprovschampion SEJ(d)CH, förtydligande fr.o.m. 2017
Drev-SM, uttagningsregler fr.o.m. 2019
Drev-SM, uttagningsregler fr.o.m 2022 (Gäller för Drev-SM 2023 och framåt)
Kriterier för särskiljning vid lika resultat  *Ny 21/9

Grytprov
Grytprovsregler fr.o.m. 2017
Instruktioner för grytträning och prov
Prislista Grytprov
Prislista Grytprov Excel-fil
Protokoll Grytanlagsprov
Protokoll Grytjaktprov, Förliggare
Protokoll Grytjaktprov, Sprängare
Utkast till ny loggbok Excel-fil

Utställning
Bestyrelserapport Blankett att fylla i vid lokalklubbsutställningar
Bestyrelserapportens handläggningsrutiner
Checklista, resultatredovisning utställning
FCI judge – Europeisk domarguide Lista över auktoriserade domare
Funktionärsavtal Utställning
Förtydligande ang. Ck och Cert för jakthundraser
Information om Utställning och Jaktprov (länk till SKK:s hemsida)
Information om ansökan om WUT-titlar *Uppdaterad 26/3)
Utställnings- och Championatregler fr.o.m 2022-01-01

Viltspårprov
Anvisningar och domaretiska regler för Viltspårdomare i SKKs Jakthundsklubbar
Bedömningsprinciper Viltspår (Under omarbetning)
Domaranvisningar för SM Viltspår
Historik över Sv Taxklubbens Viltspårprov av Åke Dansell
Prislista Viltspårprov
Prislista Viltspårprov Excel-fil
Protokoll Viltspårprov OBS! Man MÅSTE använda dessa
Resultatredovisning viltspårprov, instruktion  *Ny 20-05-23
Resultatredovisning viltspårprov försättsblad  *Ny 23-05-23
Resultatredovisning Viltspårprov  *Ny 23-05-23
Skiss blodläggning fr.o.m. 2017
Viltspårprovsregler Nya fr.o.m. 2022
Skogskort A4 (Nytt från 22-08-18, gäller även Viltspår-SM)
Skogskort A5 (Nytt från 22-08-18, gäller även Viltspår-SM)

BPH & Mentalbeskrivning
BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
BPH – informationsbroschyr
BPH – rabatt SvTK ger 100 kr rabatt på anmälningsavgiften!
BPH – uppfödardiplom
BPH – analys 200 taxar
Mentalbeskrivning – ett komplement till jaktproven av Eliza Kajanus

Avel
Rasstandard fr.o.m. 2020 (PDF) 
Info ang. ny Rasstandard 2019-12-09
 Raskompendium – 2020
RAS – 2019 SVTKs Rasspecifika Avelsstrategi (slutreviderad 2021-11-02)
Sammanfattning publikationer diskbråck
Sammanfattning Agrias statistik 2011-2016
BPH 200-analys tax
Rapporteringsblankett hälsoproblem tax
(Övriga dokument rörande ryggröntgen, färger, ögon mm hittar du på sidan om avel.)

Informationsmaterial
Svenska Taxklubbens taxbroschyr

Jyckedata
Filer och manual för Jyckedata

Tidningen Taxen
Produktionsplan Tidningen Taxen 2024
Samtliga utgivna nummer av tidningen under 2015 – 2023

Regler och bestämmelser
Jordbruksverkets föreskrifter, allmänt om hundhållning
Jordbruksverkets föreskrifter, avel
SKK’s avelspolicy
SKK’s grundregler
SKK’s registreringsregler
SKK’s viktiga blanketter
SKK’s juridiska frågor och svar

Övrigt
Regler Vattenviltprov för grythundar

SKK’s svarsskrivelser
Remiss angående jakt med lös hund
SKK och rovdjursfrågan + bilaga 1

SvTK’s Bruksavels- och Bruksuppfödarpris samt Utmärkelse- och förtjänsttecken
Ansökan Bruksavelspris  *Ny 2022-11-20 (Endast denna får användas)
Ansökan Bruksuppfödarpris  *Ny 2022-11-20 (Endast denna får användas)
Ansökan Bruksavel- och bruksuppfödarpris, bilaga för flera hundar  *Ny 2022-11-20
Hamiltonplakettörer från 1914
Hedersmedlemmar
Regler för Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris  *Reviderad 2022-11-20
Ansökan om förtjänsttecken  *Reviderad 2023-11-21
Regler för utmärkelse- och förtjänsttecken *Reviderad 2023-11-20
Utdelade Utmärkelse- och förtjänsttecken åren 1975-2022
Utdelade Bruksavels- och Bruksuppfödarpris 2020

SvTK’s Vandringspriser
Ansökan om vandringspris  *Reviderad 2023-12-29
Ansökan om vandringspris – flera hundar  *Reviderad 2023-12-29
Bronstaxen *reviderad 2023-12-29
Klackebos Vandringspris  *Reviderad 2022-11-20
Måsebo-pokalen  *Reviderad 2022-11-20
Rågläntans korthårstallrik  *Reviderad 2022-11-20
SvTKs 100-årsskålen  *Reviderad 20022-11-20
Veroni Sandströms Minnespris  *Reviderad 2022-11-20

SVTK:s fonder
Maud Seiferts minnesfond
Tage Karlssons minnesfond
Sigbrit Plaenge-Jacobssons fond

Priset vanns för alltid av Måsebo Kennel som sedan gav ett nytt pris: Måsebo-Pokalen