Dokument- och filsamling

Här samlar vi viktiga dokument och filer som funktionärer och medlemmar behöver. De finns under varje kategori nedan och – i vissa fall – under respektive aktivitetssidor.Arbetsordning, stadgar mm


Arbetsordning
Ansökan domarauktorisation ifyllbar PDF-fil *NY
Domarutlåtande ifyllbar PDF-fil *NY
Rekvisitionsblankett
Stadgar – SKK
Stadgar – SvTk
Stadgar – Lokalklubbar
Funktionärsinfo (länk till SKK:s hemsida)
Reseräkning fr.o.m. 2017-07-01
Reseräkning Word-dok


Aktiviteter

Tävlingsanmälan ifyllbar PDF-fil fr.o.m. 2018-05-25
Tävlingsanmälan Excel-fil fr.o.m. 2018-05-25
Nordisk samlingstabell för utställnings- och jaktprovsmerit

Drevprov

Drevprovsregler och anvisningar för tax fr.o.m. 2022-07-01  *Ny 2/4
Drevprovprotokoll 2022 NY  *Ny 2/4
Skogskort fram och baksida NY 2022  *Ny 2/4
Prislista NY 2022  *Ny 2/4
Drevprovschampion SEJ(d)CH, förtydligande fr.o.m. 2017
Drev-SM, uttagningsregler fr.o.m. 2019
Drev-SM, uttagningsregler fr.o.m 2022 (Gäller för Drev-SM 2023 och framåt)

Grytprov

Grytprovsregler fr.o.m. 2017
Instruktioner för grytträning och prov
Prislista Grytprov
Prislista Grytprov Excel-fil
Protokoll Grytanlagsprov
Protokoll Grytjaktprov, Förliggare
Protokoll Grytjaktprov, Sprängare
Utkast till ny loggbok Excel-fil

Utställning

Bestyrelserapport Blankett att fylla i vid lokalklubbsutställningar
Bestyrelserapportens handläggningsrutiner
Checklista, resultatredovisning utställning
FCI judge – Europeisk domarguide Lista över auktoriserade domare
Funktionärsavtal Utställning
Förtydligande ang. Ck och Cert för jakthundraser
Information om Utställning och Jaktprov (länk till SKK:s hemsida)
Information om ansökan om WUT-titlar *Ny 21/1 (Uppdaterad 29/6)
Utställnings- och Championatregler fr.o.m 2022-01-01

Viltspårprov

 

Anvisningar och domaretiska regler för Viltspårdomare i SKKs Jakthundsklubbar
Bedömningsprinciper Viltspår
Historik över Sv Taxklubbens Viltspårprov av Åke Dansell
Prislista Viltspårprov
Prislista Viltspårprov Excel-fil
Protokoll Viltspårprov OBS! Man MÅSTE använda dessa
Resultatredovisning Viltspårprov
Hur Viltspårprov redovisas
Skiss blodläggning fr.o.m. 2017
Viltspårprovsregler Nya fr.o.m. 2022
Viltspår-SM, uttagningsregler och anvisningar fr.o.m. 2022 (Gäller SM 2023 och framåt) (Under omarbetning. Nya regler kommer inom kort)
Skogskort A4 (Under omarbetning. Nytt skogskort kommer inom kort)
Skogskort A5 (Under omarbetning. Nytt skogskort kommer inom kort)
Skogskort Viltspår-SM fr.o.m. 2020 (Under omarbetning. Nytt skogskort kommer inom kort)

BPH & Mentalbeskrivning

BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
BPH – informationsbroschyr
BPH – rabatt SvTK ger 100 kr rabatt på anmälningsavgiften!
BPH – uppfödardiplom
BPH – analys 200 taxar
Mentalbeskrivning – ett komplement till jaktproven av Eliza Kajanus

Avel

Rasstandard fr.o.m. 2020 (PDF) 
Info ang. ny Rasstandard 2019-12-09
 Raskompendium – 2020
RAS – 2019 SVTKs Rasspecifika Avelsstrategi (slutreviderad 2021-11-02)
Sammanfattning publikationer diskbråck
Sammanfattning Agrias statistik 2011-2016
BPH 200-analys tax
Rapporteringsblankett hälsoproblem tax

(Övriga dokument rörande ryggröntgen, färger, ögon mm hittar du på sidan om avel.)

Informationsmaterial

Svenska Taxklubbens taxbroschyr

Jyckedata

Filer och manual för Jyckedata

Tidningen Taxen

Produktionsplan Tidningen Taxen 2022
Samtliga utgivna nummer av tidningen under 2015 – 2019

Regler och bestämmelser

Jordbruksverkets föreskrifter, allmänt om hundhållning
Jordbruksverkets föreskrifter, avel
SKK’s avelspolicy
SKK’s grundregler
SKK’s registreringsregler
SKK’s viktiga blanketter
SKK’s juridiska frågor och svar

Övrigt

Regler Vattenviltprov för grythundar

SKK’s svarsskrivelser

Remiss angående jakt med lös hund
SKK och rovdjursfrågan + bilaga 1

SvTK’s Bruksavels- och Bruksuppfödarpris samt Utmärkelse- och förtjänsttecken

Ansökan Bruksavelspris
Ansökan om Bruksavelspris Word-dok
Ansökan Bruksuppfödarpris
Ansökan om Bruksuppfödarpris Word-dok
Ansökan Vandringspris
Ansökan om Vandringspris Word-dok
Hamiltonplaketten
Hedersmedlemmar
Regler för Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris
Statuter utmärkelse- och förtjänsttecken *reviderad 2017-07-01
Utmärkelse- och förtjänsttecken, ansökan
Utmärkelse- och förtjänsttecken, ansökan Word-dok
Utdelade Utmärkelse- och förtjänsttecken åren 1975-2020
Utdelade Bruksavels- och Bruksuppfödarpris 2020 *NY

SvTK’s Vandringspriser

Bronstaxen *reviderad 2020-04-01
Klackebos Vandringspris
Måsebo-pokalen
Rågläntans korthårstallrik
SvTKs 100-årsskålen
Tage Karlssons Minnesfond
Veroni Sandströms Minnespris

SVTK:s fonder

Maud Seiferts minnesfond
Tage Karlssons minnesfond
Sigbrit Plaenge-Jacobssons fond