Dokument- och filsamling

Här samlar vi viktiga dokument och filer som funktionärer och medlemmar behöver. De finns under varje kategori nedan och – i vissa fall – under respektive aktivitetssidor.

Arbetsordning, stadgar mm
Arbetsordning
Stadgar – SKK
Stadgar – SvTk
Stadgar – Lokalklubbar
Funktionärsinfo (länk till SKK:s hemsida)
Reseräkning fr.o.m. 2017-07-01
Reseräkning Word-dok
Aktiviteter
Tävlingsanmälan ifyllbar PDF-fil fr.o.m. 2018-05-25
Tävlingsanmälan Excel-fil fr.o.m. 2018-05-25
Nordisk samlingstabell för utställnings- och jaktprovsmerit

 

Drevprov
Drevprovsregler och anvisningar för tax fr.o.m. 2022-07-01  *Ny 2/4
Drevprovprotokoll 2022 NY  *Ny 2/4
Skogskort fram och baksida NY 2022  *Ny 2/4
Prislista NY 2022  *Ny 2/4
Drevprovschampion SEJ(d)CH, förtydligande fr.o.m. 2017
Drev-SM, uttagningsregler fr.o.m. 2019

 

Grytprov
Grytprovsregler fr.o.m. 2017
Instruktioner för grytträning och prov
Prislista Grytprov
Prislista Grytprov Excel-fil
Protokoll Grytanlagsprov
Protokoll Grytjaktprov, Förliggare
Protokoll Grytjaktprov, Sprängare
Utkast till ny loggbok Excel-fil

 

Utställning
Bestyrelserapport Blankett att fylla i vid lokalklubbsutställningar
Bestyrelserapportens handläggningsrutiner
Checklista, resultatredovisning utställning
FCI judge – Europeisk domarguide Lista över auktoriserade domare
Funktionärsavtal Utställning
Förtydligande ang. Ck och Cert för jakthundraser
Information om Utställning och Jaktprov (länk till SKK:s hemsida)
Information om ansökan om WUT-titlar *Ny 21/1
Utställnings- och Championatregler fr.o.m 2017 + supplement fr.o.m. 2019

 

Viltspårprov
Anvisningar och domaretiska regler för Viltspårdomare i SKKs Jakthundsklubbar
Bedömningsprinciper Viltspår
Historik över Sv Taxklubbens Viltspårprov av Åke Dansell
Prislista Viltspårprov
Prislista Viltspårprov Excel-fil
Protokoll Viltspårprov OBS! Man MÅSTE använda dessa
Resultatredovisning Viltspårprov
Hur Viltspårprov redovisas
Skiss blodläggning fr.o.m. 2017
Skogskort Viltspårprov fr.o.m. 2017
Viltspårprovsregler Nya fr.o.m. 2022
Viltspårprovsregler 2017 powerpointpresentation, PPT-fil
Viltspår-SM, uttagningsregler fr.o.m. 2020 *reviderad 2020-07-01
Skogskort Viltspår-SM fr.o.m. 2020

 

BPH & Mentalbeskrivning
BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
BPH – informationsbroschyr
BPH – rabatt SvTK ger 100 kr rabatt på anmälningsavgiften!
BPH – uppfödardiplom
BPH – analys 200 taxar
Mentalbeskrivning – ett komplement till jaktproven av Eliza Kajanus
Avel
Rasstandard fr.o.m. 2020 (PDF)
Info ang. ny Rasstandard 2019-12-09
 Raskompendium – 2020
RAS – 2019 SVTKs Rasspecifika Avelsstrategi (slutreviderad 2021-11-02)
Sammanfattning publikationer diskbråck
Sammanfattning Agrias statistik 2011-2016
BPH 200-analys tax
Rapporteringsblankett hälsoproblem tax
(Övriga dokument rörande ryggröntgen, färger, ögon mm hittar du på sidan om avel.)
Informationsmaterial
Svenska Taxklubbens taxbroschyr
Jyckedata
Filer och manual för Jyckedata
Tidningen Taxen
Produktionsplan Tidningen Taxen 2022
Samtliga utgivna nummer av tidningen under 2015 – 2019
Regler och bestämmelser
Jordbruksverkets föreskrifter, allmänt om hundhållning
Jordbruksverkets föreskrifter, avel
SKK’s avelspolicy
SKK’s grundregler
SKK’s registreringsregler
SKK’s viktiga blanketter
SKK’s juridiska frågor och svar
Övrigt
Regler Vattenviltprov för grythundar

 

SKK’s svarsskrivelser
Remiss angående jakt med lös hund
SKK och rovdjursfrågan + bilaga 1

 

SvTK’s Bruksavels- och Bruksuppfödarpris samt Utmärkelse- och förtjänsttecken
Ansökan Bruksavelspris
Ansökan om Bruksavelspris Word-dok
Ansökan Bruksuppfödarpris
Ansökan om Bruksuppfödarpris Word-dok
Ansökan Vandringspris
Ansökan om Vandringspris Word-dok
Hamiltonplaketten
Hedersmedlemmar
Regler för Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris
Statuter utmärkelse- och förtjänsttecken *reviderad 2017-07-01
Utmärkelse- och förtjänsttecken, ansökan
Utmärkelse- och förtjänsttecken, ansökan Word-dok
Utdelade Utmärkelse- och förtjänsttecken åren 1975-2020
Utdelade Bruksavels- och Bruksuppfödarpris 2020 *NY

 

SvTK’s VandringspriserHar du frågor ang. priser kontakta vår pokalfogde Mårten Sjöblom, Tel: 0739-238522 marten.sjoblom@taxklubben.org
Bronstaxen *reviderad 2020-04-01
Klackebos Vandringspris
Måsebo-pokalen
Rågläntans korthårstallrik
SvTKs 100-årsskålen
Tage Karlssons Minnesfond
Veroni Sandströms Minnespris

 

SVTK:s fonder
Maud Seiferts minnesfond
Tage Karlssons minnesfond
Sigbrit Plaenge-Jacobssons fond
Deika-pokalen tillföll 2019 för alltid Måsebo’s kennel som
erövrat den tre gånger med tre olika taxar.