Hanar

HANHUNDSANNONSER

Letar du efter en hane för avel?
Taxklubbens hanhundsannonser är till för dig och de 
hanhundsägare i Sverige som är medlemmar i klubben och arbetar för rasens bästa. Ägaren ska vara väl förtrogen med och följa gällande Djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifterSKK’s avelspolicy och SKK’s grundregler samt RAS.

Nedan finner du länk till respektive hårlag med hanhundsannonser. (Uppdaterat för 2023)


Korthårig tax, normal
Korthårig tax, dvärg & kanin


Långhårig tax, normal
Långhårig tax, dvärg & kanin


Strävhårig tax, normal 
Strävhårig tax, dvärg & kanin


Har du en hane för avel?
Då är du som medlem i Svenska Taxklubben välkommen att skicka uppgifterna med hjälp av formuläret nedan till webbmaster för publicering. Glöm inte att också skicka en bild på din hanhund!
Annonsering är numera gratis!
Vid uteblivet medlemskap i Svenska Taxklubben tas annonsen bort. 

Taxklubben arbetar för att säkerställa rasens genetiska variation genom att undvika inavel eller överanvända enskilda hanar. Vi välkomnar därför fler meriterade friska hanar för eventuell avel. För ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer kontakta klubbens avelsråd. I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Hanhund ska vara 3 år.
  • Hanhund ska vara frisk och med bra mentalitet. (0:a i pris p.g.a. mentalitet förmedlas ej.)
  • Hanhund ska vara meriterad på officiell utställning med Excellent och Ck, gärna också med jaktmerit.
  • Hanhund med jaktmerit ska vara meriterad på officiellt jaktprov (drev/gryt) med 1:a pris samt minst Good på utställning.
  • Hanhund bör vara ögonlyst.
  • Hanhund får inte ha uppfyllt sin kvot av avkommor för sin rasvariant.
    (Ägaren ansvarar för att annonsen tas bort när hanhunden uppnår maximalt antal kullar enligt RAS.)

Krav att föräldradjuren måste vara ögonlysta är borttaget (HS beslut 2015-02-06) men vi rekommenderar att låta ögonlysa sin tax vid 3, 6 och 9 års ålder. 

Fyll i formuläret nedan och välj sedan ”Skicka in formulär”.
OBS!! Glöm inte att skicka en bild på hunden att publicera i annonsen. Bilden ska vara i god kvalité, i minst 300 punkters upplösning, 300 kb. Annons utan bild publiceras inte. Skicka bilden i ett mail till: t.vestergren@telia.com. Skriv hunden namn och regNr i mailet.

Endast officiella meriter tas med = de som kan kontrolleras på RASDATA och SKK’s HUNDDATA.

Notera att hanhundslistan endast erbjuds för ägare i Sverige som är medlemmar i Svenska Taxklubben. Kontrollering sker via medlemsregister. Ägaren ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

FÖRMULÄR FÖR HANHUNDSANNONS