Drevprov

PROGRAM
2023 + januari 2024

RESULTAT

DREV-SM
Svenska Mästerskapen i drev

DREV-NM
Nordiska Mästerskapen i drev

GRÄNSKAMPEN
Sverige >< Norge

SMÅHUNDS-SM
Basset, Beagle, Drever och Tax 

Övriga dokument finns under ”Dokument- och filsamling
OBSERVERA ATT DET FINNS EN NY PRISLISTA ATT ANVÄNDA FRÅN OCH MED 1/1 2024!

DISPENS FÖR JAKTPROV
30 SEPTEMBER, 2020

Protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid sammanträde med SKKs Jakthundskommitté. SKK/JhK nr 3/2020 § 38 Inkomna skrivelser/ärenden:

 Dispensansökan från Svenska Taxklubben om att få starta på jaktprov, efter att tre förstapris erhållits, utan utställningsmerit. JhK beslutade att godkänna dispensen, som gäller provsäsongen 2020-2021.

”Varför ska jag starta min tax på jaktprov? Jag vill ju bara jaga med min hund?” Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. Ändamålet med drevprov är att bibehålla och förbättra hundens jaktegenskaper som långsamt drivande jakthund. Detta görs på hare, kanin, räv, rådjur och hjort. Bedömningspoäng ges på bland annat hundens sök, drevsätt, skall, samarbete och lydnad. Det är viktigt för aveln – nästa gång du ska köpa en jakthund bygger aveln på hundar som har startat på jaktprov och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Anmälan – avgifter

Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!