Grytprov

”Varför ska jag starta min tax på jaktprov? Jag vill ju bara jaga med min hund?” Det finns många goda skäl att starta sin hund på jaktprov. Ändamålet med grytprov är att bibehålla och förbättra hundens jaktegenskaper som grythund. Det ställs höga krav på hundens mentala och fysiska förutsättningar för att kunna fullgöra sina uppgifter vid jakt, skyddsjakt och eftersök på vilt under jord  räv, grävling och mårdhund. Bedömningspoäng ges på bland annat hundens mod, rovdjursskärpa, skall och jaktlust. Det är viktigt för aveln – nästa gång du ska köpa en jakthund bygger aveln på hundar som har startat på jaktprov och du bidrar till detta. Ska du själv ta valpar efter din hund, är det lättare att hitta en partner till din hund, men också lättare att sälja valparna, om föräldrarna har meriter. Försäkringsvärdet ökar, med varje merit kan du höja värdet på hunden. Det är lärorikt och det är roligt att träffa likasinnade.

Anmälan – avgifter

  • Grytanlagsprov, grytkaraktärsprov, grytjaktprov max 350 kr.
  • Apporteringsprov 120 kr.

Ev. reseersättning på 18:50/mil betalas av hundägaren direkt till domaren. Se även Svenska Grythundklubbens hemsida www.grythundklubben.se som också anordnar träningar och grytprov.

Anmälningsblankett fr.o.m. 2018-05-25 måste användas för att anmälan ska vara giltig, då den innehåller lagstadgad förbindelse enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Anmälningsblankett ovan fylls i och skickas till arrangerande lokalklubb – samtidigt som anmälningsavgiften inbetalas till lokalklubbens konto, ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej. För utländska hundar skall kopia på stamtavla bifogas i samband med anmälan till prov.

Vaccinationer

Ägare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Närvarande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka. Hund under ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder; vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Ta med stamtavla/pass och vaccinationsintyg!