Styrelse

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ.  TF fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och beslutande organ under tiden mellan TF:s möten, som sammanträder vart annat år. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF. 

Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org  

Huvudstyrelse 2019-2021

Ordförande
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär
Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Vice Ordförande 
Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö
Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Kassör
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd
Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Sekreterare & informationsansvarig
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby
Tel: 0703-358722 sekreterare@taxklubben.org

Ledamot
Alf Andersson, Sevekullavägen 6, 439 92 Onsala
Tel: 0300-28102, 0706-204551 alf.andersson@taxklubben.org

Ledamot
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Ledamot
Ulla Carlsson, Skattlösberg 32 770 12 Sunnansjö
Tel: 0240-695016 Mobil: 0702-187999 ulla.carlsson@taxklubben.org

Ledamot
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem
Tel: 013-72039 rolf.eriksson@taxklubben.org

Ledamot
Mikael Molin, Kungsgatan 5H, 711 30 Lindesberg
Tel: 0703-922672 mikael.molin@taxklubben.org

Ledamot
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ledamot
Mårten Sjöblom, Kärrdalsvägen 10, 742 43 Öregrund Tel: 0739-238522 marten.sjoblom@taxklubben.org

Revisor
Bernt Ivarsson, Bergsliden 2, 571 64 Sandsjöfors
Tel: 0380-375107, 0761-340900 bernt@smalandstaxklubb.se

Revisor
Ida Lindahl, Virginsgatan 14, 416 54 Göteborg
Tel: 0705-298755 Ida_lindahl_@hotmail.com

Revisorsuppleant 1
Monica Vahlberg, Skutvägen 3, 1840920 Åkersberga
Tel: 0701-434649, monica.vahlberg66@gmail.com

Revisorsuppleant 2
Per Jonsson, Tolg Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, ordforande@kronobergstaxklubb.se

VALBEREDNING 2019-2021
Sammankallande
Conny Andersson Tel: 0474-32063, 0705-780907 conny.a.andersson@gmail.com 
Jan-Olov Olsson Tel: 0241-23498, 0735-340457 
Birgitta Sterner Tel: 063-101044