Styrelse


Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ.  TF fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och beslutande organ under tiden mellan TF:s möten, som sammanträder vart annat år. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF. 


Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org  

Huvudstyrelse 2023-2025

Ordförande
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär
Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Vice Ordförande
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com

Kassör
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd
Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.louise.jacobsson@gmail.com

Sekreterare
Göran Mejsjö, Diskusvägen 5, 69154, Karlskoga
Tel: 070-6409861, sekreterare.svtk@taxklubben.org

Ledamot
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Ledamot
Tommy Vestergren Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö
Tel: 070–8480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Ledamot
Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99 ann.bengtsson@taxklubben.org

Ledamot
Per Jonsson, Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, per.jonsson@taxklubben.org

Ledamot
Linda Levin, Gryt 335, 705 94 Örebro
Tel: 070-7315689, tinylollies@outlook.com

Ledamot
Yasmine Boulechfar , Kälsta 165, 864 96 Stöde
Tel: 070-2902786, yasmineboulechfar@gmail.com


Revisorer
Charlotte Bünsow
Mats Löfgren

Revisorsuppleanter
Anders Fändrik
Göran Sjöblom


Valberedning
Elisabeth Rhodin (Sammankallande)
Alf Olsson
Ulf Wall
Maria Nordström