Styrelse

Taxfullmäktige (TF) är klubbens högsta beslutande organ.  TF fastställer inriktning och verksamhet. Dessutom utser TF en huvudstyrelse (HS), som är dess verkställande och beslutande organ under tiden mellan TF:s möten, som sammanträder vart annat år. Huvudstyrelsen utser vidare de centrala avelsråden. Till TF utser lokalavdelningarna ombud i förhållande till medlemsantal. Lokalavdelningarna utövar klubbens lokala verksamhet. Till TF kan såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar lämna motioner angående för vederbörande angelägna ärende. En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut och insändes till SvTKs sekreterare före den 15 september året före TF. 

Alla officiella skriftliga kontakter går via mail: kontakt@taxklubben.org  

Huvudstyrelse 2021-2023

Ordförande
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär
Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Vice Ordförande
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Kassör
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd
Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Sekreterare & informationsansvarig
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby
Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare.svtk@taxklubben.org

Ledamot
Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö
Tel: 08-6470402, 0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Ledamot
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Ledamot
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem
Tel: 013-72039 rolf.eriksson@taxklubben.org

Ledamot
Mikael Molin, Järnvägsgatan 28, 703 62 Örebro Tel: 0703-922672 mikael.molin@taxklubben.org

Ledamot
Tommy Vestergren Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö
Tel: 070–8480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Ledamot
Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99 ann.bengtsson@taxklubben.org

Ledamot
Per Jonsson, Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, per.jonsson@taxklubben.org

Revisor
Ida Lindahl, Virginsgatan 14, 416 54 Göteborg
Tel: 0705-298755 Ida_lindahl_@hotmail.com

Revisor
Monica Vahlberg, Skutvägen 3, 18492 Åkersberga
Tel: 070-143 46 49 monica.vahlberg66@gmail.com

Revisorssuppleant
Torbjörn Norrlund

Revisorssuppleant
Mats Lövgren

Valberedning 2021- 2023
Sammankallande
Jan-Olov Olsson Tel: 0241-23498, 0735-340457

Ledamot
Conny Andersson Tel: 0474-32063, 0705 780907 conny.a.andersson@gmail.com

Ledamot
Birgitta Sterner Tel: 063-101044

Ledamot
Elisabeth Rhodin