Kommittéer


KOMMITTÉER 
2023-2025
Har du frågor eller synpunkter som angår någon speciell kommitté, tag kontakt direkt med respektive person.HS ARBETSUTSKOTT (AU):
Ordförande & sammankallande

Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Vice Ordförande
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com

Kassör 
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.louise.jacobsson@gmail.com

Sekreterare
Göran Mejsjö, Diskusvägen 5, 69154, Karlskoga
Tel: 070-6409861, sekreterare.svtk@taxklubben.org


AVELSKOMMITTÉN (AVK):
Sammankallande
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Avelsråd korthår; dvärg & kanin, strävhår; dvärg & kanin
Christian Gabler, Simontorp 1054, 283 91 Osby
Tel: 0709-282193 christian.gabler@taxklubben.org 

Avelsråd Långhår; alla varianter
Rose-Marie Åström, Fredriksfors 506, 824 72 Delsbo
Tel: 070-2899653, klubbo42@yahoo.se 

Avelsråd korthår; normal
Niklas Karlsson, Sandåker Soltorp 1, 45293 Strömstad
Tel: 0708-153997, hagabergskog@yahoo.se

Avelsråd strävhår; normal
VAKANT

Internationellt samarbete + exteriör 
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com

RAS-ansvarig
Eva von Celsing, Hvarsta Gård, 635 13 Eskilstuna.
Tel: 070-624 9293. vet@hvarsta.com


DATAKOMMITTÉN (DAK):
Sammankallande, ansvarig sociala medier  

Linda Levin, Gryt 335, 705 94 Örebro
Tel: 070-7315689, tinylollies@outlook.com

Tommy Vestergren Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö
Tel: 070–8480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org


EKONOMISKA KOMMITTÉN (EKK):Sammankallande
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.louise.jacobsson@gmail.com

Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com

Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Per Jonsson, Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, per.jonsson@taxklubben.org


JAKTPROVSKOMMITTÉN (JPK): Sammankallande 
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org


Drev – ansvarig
Per Jonsson, Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, per.jonsson@taxklubben.org

Göran Mejsjö, Diskusvägen 5, 69154, Karlskoga
Tel: 070-6409861, sekreterare.svtk@taxklubben.org

Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com


Gryt – ansvarig
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org


Viltspår – ansvarig 
Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99 ann.bengtsson@taxklubben.org

Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd
Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.louise.jacobsson@gmail.com

Håkan Sjöberg, 070-345 90 07, hakan.n.sjoberg@gmail.com


Rovdjur/jakt + rovdjursrapporter
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com


MATERIELFÖRVALTARE:
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org


MEDLEMSKOMMITTÉN (MEK):Sammankallande och medlemsansvarig
Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99 ann.bengtsson@taxklubben.org

Yasmine Boulechfar , Kälsta 165, 864 96 Stöde
Tel: 070-2902786, yasmineboulechfar@gmail.com

Linda Levin, Gryt 335, 705 94 Örebro
Tel: 070-7315689, tinylollies@outlook.com


REDAKTIONSKOMMITTÉN (REK):
Redaktör 
Birgitta Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund
Tel: 063-101044 taxen@taxklubben.org

Sammankallande 
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com

Ansvarig utgivare 
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Tommy Vestergren Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö
Tel: 070–8480756 tommy.vestergren@taxklubben.org


Produktionsplan Tidningen Taxen 2023


UNGDOMSKOMMITTÉN (UngK):
Sammankallande 
Linda Levin, Gryt 335, 705 94 Örebro
Tel: 070-7315689, tinylollies@outlook.com

Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd
Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.louise.jacobsson@gmail.com

Rolf Eriksson
Tel: 013-72039 eller 0703-128392, rolf.eriksson@taxklubben.org


UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN (UTK):
Sammankallande
Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö 
Tel: 0708-480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Linda Levin, Gryt 335, 705 94 Örebro
Tel: 070-7315689, tinylollies@outlook.com

Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99 ann.bengtsson@taxklubben.org

Yasmine Boulechfar , Kälsta 165, 864 96 Stöde
Tel: 070-2902786, yasmineboulechfar@gmail.com

Ros-Marie Åström, Fredriksfors 506, 824 72 Delsbo
Tel: 070-2899653, klubbo42@yahoo.se

Ansvarig domarfrågor 
Carina Olsson, Körsvik, Barkerud 1, 664 96 Segmon
Tel: 0706-712835 kennel@skogsraas.com


RESULTATREDOVISNING, TÄVLINGSSEKRETERARE:
Drevprov
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Österskär Tel: 08-54068802,
0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Grytprov
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Utställning 
Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö 
Tel: 0708-480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Viltspårprov
Lars Krantz, Binäs 415, 462 96 Frändefors
Tel: 0521-256083 tronebacken@gmail.com


Utställningskatalog, redovisning
Siw Lagerbäck, Hökärrstugan, 642 96 Malmköping
Tel: 0705-272740 siw.lagerback@taxklubben.org

Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90 Ålberga Tel: 0705-584600 yvonne.hansen@taxklubben.org 

Charlotte Jalkstam, Landsvägsgatan 12E, 37139 Karlskrona
Tel: 070-3496936, mailadress: taxutstallning@gmail.com