Kommittéer


KOMMITTÉER 
2019-2021
Har du frågor eller synpunkter som angår någon speciell kommitté, tag kontakt direkt med respektive person.


*HS ARBETSUTSKOTT (AU):
Ordförande & sammankallande

Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802,
0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Vice Ordförande
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0555-30083, 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Kassör 
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Sekreterare
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare@taxklubben.org

AVELSKOMMITTÉN (AVK):
Centrala Avelsråd Sammankallande
Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402,
0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Avelsråd korthår; dvärg & kanin, strävhår; dvärg & kanin 
Christian Gabler, Simontorp 1054, 283 91 Osby
Tel: 0709-282193 christian.gabler@taxklubben.org 

Avelsråd korthår; normal
Tommy Jacobsen, Rämjevägen 35, 460 20 Sjuntorp
Tel: 0706-423551 tommy.tax.jacobsen@telia.com

Avelsråd långhår; alla varianter
Susanne Forslund, Järlåsa-Berg Stensveden 104, 744 97 Järlåsa
Tel: 0706-397179 susanne.forslund@taxklubben.org

Avelsråd strävhår; normal
Liselott Ringman, Södra Mörkaskog, 363 91 Braås
Tel: 0706-270064 liselott.ringman@telia.com

Internationellt samarbete + exteriör 
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

DATAKOMMITTÉN (DAK):Sammankallande, ansvarig sociala medier  
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare@taxklubben.org

Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping 
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Tommy Jacobsen, Rämjevägen 35, 460 20 Sjuntorp
Tel: 0706-423551 tommy.tax.jacobsen@telia.com

Liselott Ringman, Drev Brännagård 2, 360 42 Braås
Tel: 0706-270064 liselott.ringman@telia.com

Webbmaster, Hemsida och Facebooksida 
Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö Tel: 0708-480756
t.vestergren@telia.com

EKONOMISKA KOMMITTÉN (EKK):Sammankallande
Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802,
0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Per Jonsson, Tolg Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, ordforande@kronobergstaxklubb.se

JAKTPROVSKOMMITTÉN (JPK): Sammankallande 
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Drev – ansvarig
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping 
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem Tel: 013-72039 
rolf.eriksson@taxklubben.org

Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon
Tel: 0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Per Jonsson, Tolg Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, ordforande@kronobergstaxklubb.se

Tommy Jacobsen, Rämjevägen 35, 460 20 Sjuntorp
Tel: 0706-423551 tommy.tax.jacobsen@telia.com

Liselott Ringman, Drev Brännagård 2, 360 42 Braås Tel: 0706-270064
liselott.ringman@telia.com

Gryt – ansvarig
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping 
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare@taxklubben.org

Viltspår – ansvarig 
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem Tel: 013-72039 
rolf.eriksson@taxklubben.org

Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99

Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402,
0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Rovdjur/jakt + rovdjursrapporter
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon Tel: 0555-30083,
0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

MATERIELFÖRVALTARE:
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

MEDLEMSKOMMITTÉN (MEK):Sammankallande
Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare@taxklubben.org

Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping 
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Medlemsansvarig
Mikael Molin, Kungsgatan 5H, 711 30 Lindesberg Tel: 0703-922672 
mikael.molin@taxklubben.org

Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Per Jonsson, Tolg Yxanäs 1, 363 35 Tolg
Tel: 0708-100121, ordforande@kronobergstaxklubb.se

POKALFOGDE:
SvTK’s Bruksavelspris, Bruksuppfödarpris & Vandringspriser
Mårten Sjöblom, Kärrdalsvägen 10, 742 43 Öregrund
Tel: 0739-238522 marten.sjoblom@taxklubben.org

REDAKTIONSKOMMITTÉN (REK):
Redaktör 
Birgitta Sterner, Fjällripevägen 20, 831 66 Östersund
Tel: 063-101044 taxen@taxklubben.org

Sammankallande 
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon Tel: 0555-30083,
0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ansvarig utgivare 
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802, 0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402,
0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Liselott Ringman, Drev Brännagård 2, 360 42 Braås Tel: 0706-270064 
liselott.ringman@telia.com

Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö Tel: 0708-480756
t.vestergren@telia.com

Produktionsplan Tidningen Taxen 2021
Produktionsplan Tidningen Taxen 2022

 

RESULTATREDOVISNING, TÄVLINGSSEKRETERARE:
Drevprov
Gerhard Lilliestierna, Heimdalsvägen 18, 184 51 Östanskär Tel: 08-54068802,
0702-868676 gerhard.lilliestierna@taxklubben.org

Grytprov
Johan Axelsson, Gamla Kalmarvägen 14, 583 37 Linköping
Tel: 0709-500042 johan.axelsson@taxklubben.org

Utställning 
Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö 
Tel: 0708-480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Viltspårprov
Lars Krantz, Binäs 415, 462 96 Frändefors
Tel: 0521-256083 lars.krantz@taxklubben.org

UNGDOMSKOMMITTÉN (UngK):
Sammankallande 
Rolf Eriksson, Skrukeby Lundby 1, 585 61 Linghem
Tel: 013-72039 rolf.eriksson@taxklubben.org

Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064, 0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99

Mikael Molin, Kungsgatan 5H, 711 30 Lindesberg
Tel: 0703-922672 mikael.molin@taxklubben.org

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉN (UTK):
Sammankallande
Tommy Vestergren, Splitsvägen 2, 139 55 Värmdö 
Tel: 0708-480756 tommy.vestergren@taxklubben.org

Ansvarig domarfrågor 
Carina Olsson, Körsvik Barkerud, 660 40 Segmon Tel: 0555-30083,
0706-712835 carina.olsson@taxklubben.org

Ulla Carlsson, Skattlösberg 32, 770 12 Sunnansjö Tel: 0240-695016, 
0702-187999 ulla.carlsson@taxklubben.org

Ann Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg
Tel: 070-545 81 99

Marie Jacobsson, Nässja Nyagärde, 568 92 Skillingaryd Tel: 0370-690064,
0705-219820 marie.jacobsson@taxklubben.org

Agneta Ståhle, Gripsholmsvägen 6, 125 71 Älvsjö Tel: 08-6470402,
0707-757122 agneta.stahle@taxklubben.org

Caroline Karlsson, Fältvägen 19, 749 52 Grillby Tel: 070-79 222 79 (måndag-fredag 8-16) sekreterare@taxklubben.org


Katalog, redovisning
Siw Lagerbäck, Hökärrstugan, 642 96 Malmköping
Tel: 0705-272740 siw.lagerback@taxklubben.org

Katalog, redovisning 
Yvonne Hansén, Kila Apaltorp Furusta, 611 90 Ålberga Tel: 0705-584600 yvonne.hansen@taxklubben.org 

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se