Valpannonser

VALPANNONSER

Ska du bli lycklig ägare av tax? Grattis!
Nedan finner du länk till respektive hårlag med valpannonser.
Ev. kan det finnas valpar via Svenska Kennelklubbens KÖPA HUND.

Har du valpar eller planerar en kull?
Se instruktioner längre ned på denna sida.
Formulär för annonsering av valpkull hittar du allra längst ned på sidan.

 
DRÖMMEN OM EN TAX!

Funderar du på att förverkliga din dröm om att köpa en tax? Svenska Taxklubben vill förstås stötta såväl rasens uppfödare som blivande taxägare. Samtidigt vill klubben varna för att den stora efterfrågan vi just nu ser på tax – också för med sig att det finns många oseriösa säljare av valpar. Varför köpa din hund i all hast för mångdubbla priset, än det du kan få genom en seriös taxuppfödare som är medlem i Svenska Taxlubben och Svenska Kennelklubben? Köp aldrig hund om inte denna säljs med registreringsbevis (stamtavla) utfärdat av Svenska Kennelklubben samt med besiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar, utfärdat av veterinär. Vid frågor inför ett kommande valpköp, är du alltid välkommen att kontakta klubbens avelsråd son du hittar på vår sida över kommittéer.

Har du valpar eller planerar en kull?
Då är du välkommen att fylla i uppgifterna i formuläret nedan, som skickas till webbmaster för publicering. Taxklubbens valpannonser är gratis och till för dig och de uppfödare i Sverige som är medlemmar i klubben och arbetar för rasens bästa. Uppfödare ska vara väl förtrogen med och följa gällande Djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifterSKK’s avelspolicy och SKK’s grundregler samt RAS.

Taxklubben arbetar också för att säkerställa rasens genetiska variation genom att undvika inavel eller överanvända avelsdjur. För ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer kontakta klubbens avelsråd. I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

V rekommenderar att låta ögonlysa sin tax vid 3 och 6 och 9 års ålder.

– – –

Kanin- och dvärgtaxar avelsdebuterar för tidigt  
Det är fortsatt generellt så, att uppfödare av de små taxvarianterna är sämre på att efterleva RAS rekommendation om avelsdebut efter fyllda 3 år. Varför finns då denna rekommendation? Jo, den är tänkt att ge en fördröjning över generationsleden som ökar kunskapen om hälsostatus hos de djur och linjer som går i avel. I reviderade versionen av RAS 2019 står det att läsa följande:
”Det finns en avelsmodell som genetiker föreslagit som är användbar på sjukdomar som är polygent nedärvda och debuterar hos medelålders hundar. Med polygen menas att flera gener samverkar för att till exempel en defekt ska kunna uppträda. I sitt avelsarbete försöker man hitta hundar som är så litet genetiskt belastade som möjligt för den sjukdom som man vill avla bort.
Givetvis ska individen själv vara frisk, men eftersom såväl ryggproblem som PRA och hjärtfel oftast drabbar den medelålders taxen kan vi inte vänta med att avla på våra hundar. I stället får vi skaffa upplysningar om de närmaste släktingarna. Om vi väntar med avelsdebuten tills taxen är 3 år kommer föräldradjuren ha hunnit bli minst 6 år. Vi har då möjlighet att få information om föräldradjurens hälsotillstånd. Ju fler nära släktingar vi kan skaffa oss upplysningar om, desto säkrare kan vi skatta avelsvärdet på vårt tilltänkta djur. Detta förutsätter förstås öppenhet och förtroende mellan uppfödarna.” / SvTK/AK

– – –

Annonsera valpar?
Annons gäller tills kullen är 2 månader. Uppfödaren kan vid behov förlänga annons tills kullen är 6 månader, glöm inte meddela webbmaster i så fall, likaså om annons ska tas bort innan.

Meriter: Endast officiella meriter tas med. De som kan kontrolleras på RASDATA och SKK’s HUNDDATA. (Vid utländsk hund eller andra meriter som ej kan kontrolleras via ovanstående skall kopia på resultat skickas in).

Notera att valpannonser endast erbjuds för uppfödare i Sverige som är medlemmar i Svenska Taxklubben. Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub.

Formulär för annonsering av valpkull