Valpar ~ korthårig tax, dvärg & kanin

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Christian Gabler, christian.gabler@taxklubben.org, tel: 0709-282193.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.Korthårig normal/dvärg. Valpar väntas 17 februari  *Ny 28/1
Kullen omfattar antal hanar:
Kullen omfattar antal tikar:
Inavelsgrad: 0%
Färg:
Övrig information: Valparna beräknas födas 17 februari. Färger kan bli svart/tan samt röd.
Säljes till gärna till hem med intresse för utställning/viltspår/eftersök.
Både far och mor är utställnings-samt viltspårchampions.
Moder genomfört BPH.

Fader: SEU(V)CH SEVCH Mini Power Biggles
Reg.nr: SE35476/2015
Ögonlyst: Ja Utan anmärkning

Moder: SEU(V)CH SEVCH Impuls Noelia
Reg.nr: SE53104/2018
Ögonlyst: Ja Utan anmärkning

Kennel: Wienerfriend
Namn: Karin Elvingsson
Ort: Uppsala
Telefon: 0704958997
E-post: kelvingsson@hotmail.com
Hemsida: –
Lokalklubb: Upplands Taxklubb
Medlemsnummer: 72263528