Resultat viltspår

RESULTATREDOVISNING / ANSVARIG:
Lars Krantz, Binäs 415, 462 96 Frändefors Tel: 0521-256083 lars.krantz@taxklubben.org

OBSERVERA att endast taxar redovisas!
2024


Bohuslän-Dals TK
Mars 2024  *Ny 13/4
Februari 2024  *Ny 10/3


Hallands TK
Februari 2024  *Ny 10/3


Värmlands TK
Mars 2024  *Ny 4/4


Västsvenska TK
Februari 2024  *Ny 10/3


Skåne-Blekinge TK
Februari 2024  *Ny 19/3


Södermanlands TK
Februari 2024  *Ny 19/3


Västsvenska TK
Mars 2024  *Ny 13/4


Örebro läns TK
Mars 2024  *Ny 13/4


Östsvenska TK
Februari 2024  *Ny 13/42023


Bohuslän-Dals TK
November 2023  *Ny 23/12
Oktober (2) 2023  *Ny 10/12
Oktober 2023  *Ny 8/11
September (2) 2023  *Ny 4/11
September 2023  *Ny 12/10
Ordinarie september 2023  *Ny 15/9
Juni (2) 2023  *Ny 16/8
Juni 2023  *Ny 11/7
Maj 2023  *Ny 17/6
April 2023 
Ordinarie vår 2023


Dalarnas TK
September 2023  *Ny 8/11
Augusti (2) 2023  *Ny 8/11
Augusti 2023  *Ny 22/9
Juli 2023  *Ny 27/8
Juni 2023  *Ny 28/7
Ordinarie maj 2023  *Ny 28/6
Maj 2023 
Maj 2023 


Gotlands TK
November 2023  *Ny 12/12
Oktober 2023  *Ny 13/11
September 2023  *Ny 12/10
Augusti 2023  *Ny 13/9
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023 


Gävleborgs TK
September (2) 2023  *Ny 8/11
September 2023  *Ny 22/10
Ordinarie september 2023  *Ny 8/9
Augusti 2023  *Ny 22/9
Juli (3) 2023  *Ny 23/8
Juli (2) 2023  *Ny 16/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 19/7
Maj 2023  
Ordinarie försommar 2023 
Ordinarie vår 2023


Hallands TK
December 2023  *Ny 7/1
Oktober (2) 2023  *Ny 21/11
Oktober 2023  *Ny 16/11
Augusti 2023  *Ny 13/9
Ordinarie Maj 2023  
Maj 2023 
April 2023
Ordinarie vår 2023 
Mars 2023 


Jämtland-Härjedalens TK
Oktober 2023  *Ny 13/11
September 2023  *Ny 29/10
Augusti (2) 2023  *Ny 13/9
Augusti 2023  *Ny 27/8
Ordinarie augusti 2023  *Ny 16/8
Juli (2) 2023  *Ny 16/8
Juli 2023  *Ny 19/7
Juni 2023  *Ny 14/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023 


Kronobergs TK
September 2023  *Ny 3/10
Augusti 2023  *Ny 4/9
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 29/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 11/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023 
April 2023 


Norra TK
Oktober 2023  *Ny 16/11
September 2023  *Ny 22/10
Ordinarie augusti 2023  *Ny 16/8
Augusti (2) 2023  *Ny 16/11
Augusti 2023  *Ny 16/8
Juli 2023  *Ny 16/8
Juni (2) 2023 *Ny 16/8
Juni 2023  *Ny 15/7
Ordinarie vår 2023  
Maj 2023  


Skaraborgs TK
September 2023  *Ny 12/10
Augusti 2023  *Ny 8/9
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 20/8
Juli 2023  *Ny 16/8
Juni 2023  *Ny 14/7
Maj 2023  
April 2023 


Skåne-Blekinge TK
November 2023  *Ny 20/12
Oktober 2023  *Ny 21/11
Ordinarie oktober 2023  *Ny 16/11
September 2023  *Ny 16/11
Augusti (2) 2023  *Ny 22/9
Augusti 2023  *Ny 20/8
Ordinarie Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 19/7
Ordinarie juni 2023  
Maj 2023 
Ordinarie vår 2023
April 2023
Mars 2023 
Februari 2023 
Januari 2023


Smålands TK
Oktober 2023  *Ny 8/11
September 2023  *Ny 3/10
Augusti 2023  *Ny 8/9
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 29/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 5/7
Maj 2023  
Ord vår 2023


Södermanlands TK
November 2023  *Ny 20/12
Oktober 2023  *Ny 13/11
September (4) 2023  *Ny 1/2
September (3) 2023  *Ny 12/10
September (2) 2023  *Ny 12/10
September 2023  *Ny 12/10
Augusti (2) 2023  *Ny 12/10
Augusti 2022  *Ny 15/9
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 2/9
Juli 2023  *Ny 16/8
Juni 2023  *Ny 15/7
Ordinarie Maj 2023  
Maj (2) 2023  
Maj 2023  
April 2023
Mars 2023
Februari 2023 
Januari 2023 


Upplands TK
September 2023  *Ny 4/11
Augusti (3) 2023  *Ny 4/11
Augusti (2) 2023  *Ny 29/10
Augusti 2023  *Ny 13/
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 29/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni (2) 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 14/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023  


Värmlands TK
November 2023  *Ny 10/12
Oktober 2023  *Ny 8/11
September 2023  *Ny 22/10
Augusti 2023  *Ny 13/9
Juli (2) 2023  *Ny 23/8
Juli 2023  *Ny 23/8
Juni 2023  *Ny 11/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023 
April 2023  
Februari 2023 
Januari 2023 


Västmanlands läns TK
September 2023  *Ny 12/10
Ordinarie september 2023  *Ny 12/10
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 11/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023 
April 2023 


Västsvenska TK
September 2023  *Ny 12/10
Augusti 2023  *Ny 13/9
Ordinarie Augusti 2023  *Ny 20/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni 2023  *Ny 11/7
Maj 2023 
Ordinarie vår 2023  
April 2023 
Mars 2023 
Februari 2023 


Örebro Län TK
November 2023  *Ny 20/12
Oktober 2023  *Ny 16/11
Ordinarie september 2023  *Ny 22/9
Juli 2023  *Ny 16/8
Juni 2023  *Ny 15/7
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023  
April 2023  
Mars 2023 
Februari 2023 


Östergötlands TK
November (2) 2023  *Ny 20/12
November 2023  *Ny 10/12
Oktober 2023  *Ny 8/11
Augusti 2022  *Ny 15/9
Juli 2023  *Ny 8/9
Juni 2023  *Ny 11/7
Ordinarie vår 2023  
Maj 2023  
April 2023  *Ny 8/9
Mars 2023 
Februari 2023 


Östsvenska TK
November 2023  *Ny 10/12
Oktober 2023  *Ny 8/11
September (2) 2023  *Ny 8/11
September 2023  *Ny 3/10
Ordinarie september 2023  *Ny 22/9
Augusti 2023  *Ny 8/9
Spår-SM, ordinarie augusti 2023  *Ny 8/9
Juli 2023  *Ny 23/8
Juni (2) 2023  *Ny 23/8
Juni 2023  *Ny 14/7
Maj 2023  *Ny 28/6
April 2023 
Ordinarie vår 2023
Mars 2023 


Övre Norrlands TK
September (2) 2023  *Ny 4/11
September 2023  *Ny 12/10
Augusti (2) 2022  *Ny 15/9
Augusti 2023  *Ny 8/9
Ordinarie Juli 2023  *Ny 13/8
Juli (3) 2023  *Ny 7/1
Juli (2) 2023  *Ny 16/8
Juli 2023  *Ny 13/8
Juni (4) 2023  *Ny 16/8
Juni (3) 2023  *Ny 31/7
Juni (2) 2023  *Ny 15/7
Juni 2023 *Ny 5/7
Maj (2) 2023  
Maj 2023  
Ordinarie vår 2023  


2022


Bohuslän-Dals TK
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Ord höst 2022 
Juli 2022 
Juni 2022 
Maj 2022  
Ord vår 2022 
April (2) 2022 
April 2022 
Mars 2022
Jan 2022 


Dalarnas TK
September (2) 2022
September 2022
Augusti 2022 
Juli (2) 2022 
Juli 2022 
Juni 2022 
Maj (2) 2022
Ord maj 2022  
Jan 2022 


Gotlands TK
November 2022  *Ny 15/12
Ord höst 2022
Augusti 2022 
Juli 2022
Juni 2022
Ord vår 2022  
Maj 2022  


Gävleborgs TK
December 2022  *Ny 25/12
November 2022  *Ny 25/12
Oktober 2022  *Ny 26/11
September 2022
Augusti 2022

Juli 2022 
Ord sommar 2022 
Juni 2022 
Ord vår 2022  
Maj 2022  
April 2022  
Ord vår 2022 

Hallands TK
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Augusti 2022
Juli 2022 
Juni 2022 
Maj (2) 2022
Maj 2022  
Ord vår 2022  
April 2022  
Mars 2022
Feb 2022

Jämtland-Härjedalens TK
Oktober 2022  *Ny 22/11
September (2) 2022  *Ny 4/6 2023
September 2022
Augusti 2022
Ord höst 2022 
Juli 2022 
Juni 2022 
Maj 2022  
Ord vår 2022  


Kronobergs TK
September 2022
Ord höst 2022
Juli (2) 2022 
Juli 2022
Juni 2022
Ord vår 2022  
Maj 2022  

Norra TK
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Augusti 2022
Ord aug 2022 
Juli (4) 2022  *Ny 5/2
Juli (3) 2022 
Juli (2) 2022
Juli 2022
Juni 2022
Maj (2) 2022
Maj 2022  
Ord vår 2022  


Skaraborgs TK
September 2022
Augusti 2022
Ord höst 2022 
Juli 2022 
Juni 2022
Maj 2022  


Skåne-Blekinge TK
December 2022  *Ny 17/1
November 2022  *Ny 25/12
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Ord höst 2022
Augusti 2022
Juli 2022 
Juni 2022
Ord juni 2022
Ord vår 2022  
April 2022  
Mars (3) 2022 
Mars (2) 2022 
Mars 2022 
Jan (2) 2022 
Jan 2022


Smålands TK
Oktober 2022
September (2) 2022
September 2022
Augusti 2022
Ord aug 2022 
Juni 2022
April 2022
Ord vår 2022
Maj 2022


Södermanlands TK
November 2022 (2)  *Ny 15/12
November 2022  *Ny 15/12
Oktober 2022
September (2) 2022
September 2022
Augusti (2) 2022
Augusti 2022
Ord höst 2022
Juli 2022 
Juni 2022
Maj 2022  
Ord vår 2022 
April 2022  
Mars (3) 2022  
Mars (2)  2022 
Mars 2022  
Feb 2022 


Upplands TK
September 2022
Augusti 2022
Ord höst 2022
Juli 2022 
Ord vår 2022 
Juni (2) 2022 
Juni 2022
Maj 2022  
April 2022  


Värmlands TK
December 2022  *Ny 12/1
November 2022  *Ny 15/12
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Augusti 2022
Ord höst 2022 
Juli (2) 2022 
Juli 2022 
Juni 2022
Maj 2022  
Ord vår 2022  
April 2022  
Jan 2022 


Västmanlands Läns TK
September 2022
Augusti 2022
Juli 2022
Juni 2022
Ord vår 2022 
April 2022  


Västsvenska TK
December 2022  *Ny 12/1
Oktober 2022
September 2022
Ord höst 2022
Augusti 2022
Juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
Ord vår 2022  
April 2022  
Mars 2022


Örebro Läns TK
November 2022  *Ny 15/12
Oktober 2022  *Ny 17/11
September 2022
Ord höst 2022
Augusti 2022 
Juli 2022
Juni (2) 2022 
Juni 2022
Maj 2022  
Ord vår 2022  
April 2022  
Mars 2022 
Feb 2022 
Jan 2022 

Östergötlands TK
December (3) 2022  *Ny 12/1
December (2) 2022  *Ny 12/1
December 2022  *Ny 12/1
November 2022  *Ny 30/12
Oktober 2022  *Ny 29/11
September (2) 2022
September 2022
Augusti 2022
Juli 2022
Juni 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022  
Mars 2022  

Östsvenska TK
November 2022  *Ny 25/12
Oktober 2022  *Ny 22/11
September (3) 2022  *Ny 22/11
September (2) 2022
Ord höst 2022
September 2022
Augusti 2022
Juni 2022
Maj 2022
April (2) 2022  
April 2022  
Ord vår 2022  


Övre Norrlands TK
Oktober 2022
September 2022 (2)
September 2022
Augusti (2) 2022
Augusti 2022
Juli (3) 2022
Juli (2) 2022 
Juli 2022 
Juni (3) 2022
Juni (2) 2022
Juni 2022
Maj (3) 2022
Maj (2) 2022  
Maj 2022  
Ord vår 2022 
 


2021

Bohuslän-Dals TK nov 2021 
Bohuslän-Dals TK okt 2021 
Bohuslän-Dals TK sept 2021  
Bohuslän-Dals TK ordinarie 12 sept 2021
Bohuslän-Dals TK aug 2021  
Bohuslän-Dals TK juli 2021
Bohuslän dals TK juni 2021 
Bohuslän-Dals TK maj 2021
Bohuslän-Dals TK ordinarie 9 maj 2021
Bohuslän-Dals TK april 2021
 
Dalarnas TK nov (2) 2021
Dalarnas TK nov 2021 
Dalarnas TK sept 2021
Dalarnas TK ordinarie 8 aug 2021
Dalarnas TK juli 2021
Dalarnas TK juni 2021 
Dalarnas TK ordinarie 22 maj 2021
 
Gotlands TK nov 2021  
Gotlands TK okt 2021
Gotlands TK ordinarie 12 sept 2021
Gotlands TK sept 2021 
Gotlands TK ordinarie 16 maj 2021
Gotlands TK april 2021
 
Gävleborgs TK nov 2021
Gävleborgs TK okt 2021 
Gävleborgs TK sept 2021  
Gävleborgs TK aug 2021
Gävleborgs TK juli (2) 2021
Gävleborgs TK juli 2021
Gävleborgs TK ordinarie 24 juli 2021
Gävleborgs TK ordinarie juni 2021 
Gävleborgs TK juni (2) 2021
Gävleborgs TK juni 2021
Gävleborgs TK april 2021
Gävleborgs TK maj 2021
Gävleborgs TK ordinarie 2 maj 2021
 
Hallands TK nov 2021 
Hallands TK okt 2021 
Hallands TK sept 2021 
Hallands TK juli 2021
Hallands TK juni (2) 2021
Hallands TK juni 2021 
Hallands TK april 2021
Hallands TK maj 2021
Hallands TK ordinarie 16 maj
 
Jämtlands-Härjedalens TK nov 2021 
Jämtlands-Härjedalens TK okt 2021 
Jämtlands-Härjedalens TK sept 2021 
Jämtland-Härjedalens TK aug 2021 
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 14 aug 2021
Jämtland-Härjedalens TK juli 2021
Jämtland-Härjedalens TK juni 2021 
Jämtland-Härjedalens TK maj 2021
 
Kronobergs TK  sept 2021 
Kronobergs TK aug 2021 
Kronobergs TK ordinarie 28 aug 2021 
Kronobergs TK juli 2021
Kronobergs TK juni 2021 
Kronobergs TK maj 2021
Kronobergs ordinarie 12 maj 2021
Kronobergs TK april 2020
 
Norra TK okt 2021
Norra TK sept 2021 
Norra TK aug 2021 
Norra TK ordinarie 14 aug 2021
Norra TK juli 2021
Norra TK juni 2021 
Norra TK ordinarie 22 maj 2021
Norra TK maj 2021
Norra TK april 2021
 
Skaraborgs TK sept 2021  
Skaraborgs TK ordinarie 5 aug 2021
Skaraborgs TK aug 2021 
Skaraborgs TK juli 2021
Skaraborgs TK juni 2021 
Skaraborgs TK maj 2021
Skaraborgs TK april 2021
 
Skåne. Blekinges TK dec 2021 
Skåne-Blekinge TK nov 2021 
Skåne Blekinge TK okt (2) 2021
Skåne-Blekinge TK okt 2021 
Skåne-Blekinge TK ordinarie 23 sept 2021  
Skåne-Blekinge TK sept (2) 2021
Skåne-Blekinge TK sept 2021  
Skåne-Blekinge TK ordinarie 12 aug 2021
Skåne-Blekinge TK aug 2021 
Skåne-Blekinge TK juli 2021
Skåne Blekinge TK juni 2021 
Skåne-Blekinge TK ordinarie 3 juni 2021
Skåne-Blekinge TK maj (2) 2021
Skåne-Blekinge TK maj 2021
Skåne-Blekinge april 2021
Skåne-Blekinge ordinarie 22 april 2021
Skåne-Blekinge TK mars 2021
 
Smålands TK nov 2021 
Smålands TK okt 2021
Smålands TK sept 2021  
Smålands TK ordinarie 7 aug 2021
Smålands TK aug 2021  
Smålands TK juli 2021
Smålands TK juni 2021 
Smålands TK maj 2021
Smålands TK ordinarie 15 maj 2021
Smålands TK april 2021
 
Södermanlands TK dec 2021 
Södermanlands TK nov 2021 
Södermanlands TK okt 2021 
Södermanlands TK sept 2021  
Södermanlands TK aug 2021 
Södermanlands TK juli (2) 2021 
Södermanlands TK juli 2021 
Södermanlands TK juni (3) 2021 
Södermanlands TK juni (2) 2021
Södermanlands TK juni (2) 2021 
Södermanlands TK juni 2021  
Södermanlands TK maj 2021
Södermanlands TK ordinarie 2 maj 2021
Södermanlands TK april 2021
Södermanlands TK mars 2021
 
Upplands TK sept 2021  
Upplands TK aug (2) 2021 
Upplands TK aug 2021 
Upplands TK ordinarie 21 aug 2021
Upplands TK juli (2) 2021 
Upplands TK juli 2021
Upplands TK juni 2021  
Upplands TK april 2021
 
Värmlands TK nov 2021 
Värmlands TK okt 2021 
Värmlands TK sept 2021  
Värmlands TK ordinarie 10 sept 2021 
Värmlands TK aug 2021 
Värmlands TK juli 2021
Värmlands TK juni 2021 
Värmlands TK ordinarie 7 maj 2021
Värmlands TK ordinarie 9 maj 2021
Värmlands TK maj 2021
Värmlands TK april 2021
Värmlands TK mars 2021
 
Västmanlands TK sept 2021 
Västmanlands TK ordinarie 1 aug 2021
Västmanlands TK aug 2021 
Västmanlands TK juli 2021
Västmanlands TK juni 2021 
Västmanlands TK maj 2021
Västmanlands TK april 2021
 
Västsvenska TK nov 2021 
Västsvenska TK okt 2021
Västsvenska TK sept 2021  
Västsvenska TK aug 2021 
Västsvenska TK ordinarie 14 aug 2021 
Västsvenska TK juli 2021 
Västsvenska TK juni 2021 
Västsvenska TK ordinarie 8 maj 2021
Västsvenska TK april 2021
Västsvenska TK januari 2021
 
Örebro läns TK dec 2021 
Örebro läns TK nov 2021 
Örebro läns TK okt 2021
Örebro läns TK sept 2021 
Örebro läns TK ordinarie 24 sept 2021  
Örebro läns TK aug 2021
Örebro läns TK juli 2021
Örebro läns TK juni 2021 
Örebro läns TK ordinarie 8 maj 2021
Örebro läns TK april 2021
Örebro läns TK mars 2021
Örebro läns TK maj 2021
 
Östergötlands TK dec 2021 
Östergötlands TK nov 2021 
Östergötlands TK okt (2) 2021 
Östergötlands TK okt 2021
Östergötlands TK sept 2021  
Östergötlands TK aug 2021
Östergötlands TK juli 2021
Östergötlands TK Ordinarie 5 maj 2021
Östergötlands TK mars 2021
Östergötlands TK Juni 2021
 
Östsvenska TK dec 2021 
Östsvenska TK nov 2021 
Östsvenska TK okt 2021
Östsvenska TK sept 2021  
Östsvenska TK ordinarie 17 sept 2021 
Östsvenska TK aug 2021 
Östsvenska TK juli 2021
Östsvenska TK juni (2) 2021 
Östsvenska TK juni 2021 
Östsvenska TK april 2021
Östsvenska TK maj 2021
Östsvenska TK ordinarie 16 april 2021 
Östsvenska TK mars 2021
 
Övre Norrlands TK okt (2) 2021
Övre Norrlands TK okt 2021  
Övre Norrlands TK sept (2) 2021 
Övre Norrlands TK sept 2021 
Övre Norrlands TK aug (2) 
Övre Norrlands TK aug 2021
Övre Norrlands TK ordinarie 8 aug 2021
Övre Norrlands TK ordinarie 29 aug 2021
Övre Norrlands TK juli (2) 2021
Övre Norrlands TK juli 2021
Övre Norrlands TK juni (2) 2021 
Övre Norrlands TK juni 2021 
 

2020
Bohuslän-Dals TK november 2020
Bohuslän-Dals TK oktober 2020
Bohuslän-Dals TK september 2020
Bohuslän-Dals TK ordinarie 19 september 2020
Bohuslän-Dals TK augusti 2020
Bohuslän-Dals TK juli 2020
Bohuslän-Dals TK juni 2020
Bohuslän-Dals TK maj 2020
Bohuslän-Dals TK februari 2020
Bohuslän-Dals TK januari 2020

Dalarnas TK november 2020
Dalarnas TK september 2020
Dalarnas TK augusti 2020
Dalarnas TK juli 2020
Dalarnas TK juni 2020
Dalarnas TK maj 2020
Dalarnas TK april 2020
Dalarnas TK mars 2020
Dalarnas TK februari 2020

Gotlands TK oktober 2020
Gotlands TK ordinarie 13 september 2020
Gotlands TK juli 2020
Gotlands TK maj 2020
Gotlands TK april 2020

Gävleborgs TK september 2020
Gävleborgs TK augusti 2020
Gävleborgs TK juli 2020
Gävleborgs TK juni 2020
Gävleborgs TK maj 2020
Gävleborgs TK april 2020

Hallands TK oktober 2020
Hallands TK juli 2020
Hallands TK juni 2020
Hallands TK mars 2020

Jämtland-Härjedalens TK december 2020
Jämtland-Härjedalens TK november 2020
Jämtland-Härjedalens TK oktober 2020
Jämtland-Härjedalens TK september 2020
Jämtland-Härjedalens TK augusti 2020
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 15 augusti 2020
Jämtland-Härjedalens TK juli 2020
Jämtland-Härjedalens TK juni 2020
Jämtland-Härjedalens TK maj 2020
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 9 maj 2020

Kronobergs TK september 2020
Kronobergs TK augusti 2020
Kronobergs TK juli 2020
Kronobergs TK juni 2020
Kronobergs TK maj 2020
Kronobergs TK ordinarie 16 maj 2020
Kronobergs TK april 2020

Norra TK augusti 2020
Norra TK juli 2020
Norra TK juni 2020
Norra TK maj 2020

Skaraborgs TK september 2020
Skaraborgs TK augusti 2020
Skaraborgs TK ordinarie 6 augusti 2020
Skaraborgs TK juli 2020
Skaraborgs TK maj 2020

Skåne-Blekinge TK december 2020
Skåne-Blekinge TK november 2020
Skåne-Blekinge TK oktober 2020
Skåne-Blekinge TK ordinarie 24 september 2020
Skåne-Blekinge TK augusti 2020
Skåne-Blekinge TK ordinarie 27 augusti 2020
Skåne-Blekinge TK juli 2020
Skåne-Blekinge TK juni 2020
Skåne-Blekinge TK maj 2020
Skåne-Blekinge TK april 2020
Skåne-Blekinge TK ordinarie 14 april 2020
Skåne-Blekinge TK mars 2020
Skåne-Blekinge TK februari 2020

Smålands TK september 2020
Smålands TK augusti 2020
Smålands TK ordinarie 8 augusti 2020
Smålands TK juli 2020
Smålands TK juni 2020
Smålands TK maj 2020
Smålands TK ordinarie 2 maj 2020
Smålands TK april 2020

Södermanlands TK december 2020
Södermanlands TK november 2020
Södermanlands TK oktober 2020
Södermanlands TK september 2020
Södermanlands TK augusti 2020
Södermanlands TK juli 2020
Södermanlands TK maj 2020
Södermanlands TK april 2020
Södermanlands TK mars 2020
Södermanlands TK februari 2020
Södermanlands TK januari 2020

Upplands TK september 2020
Upplands TK augusti 2020
Upplands TK ordinarie 29 augusti 2020
Upplands TK juni 2020
Upplands TK maj 2020
Upplands TK april 2020

Värmlands TK december 2020
Värmlands TK november 2020
Värmlands TK oktober 2020
Värmlands TK september 2020
Värmlands TK ordinarie 13 september 2020
Värmlands TK augusti 2020
Värmlands TK juli 2020
Värmlands TK juni 2020
Värmlands TK maj 2020
Värmlands TK april 2020
Värmlands TK februari 2020
Värmlands TK januari 2020

Västmanlands TK september 2020
Västmanlands TK augusti 2020
Västmanlands TK ordinarie 2 augusti 2020
Västmanlands TK juni 2020

Västsvenska TK december 2020
Västsvenska TK november 2020
Västsvenska TK oktober 2020
Västsvenska TK september 2020
Västsvenska TK ordinarie 22 augusti 2020
Västsvenska TK augusti 2020
Västsvenska TK juli 2020
Västsvenska TK juni 2020
Västsvenska TK maj 2020
Västsvenska TK april 2020
Västsvenska TK mars 2020
Västsvenska TK januari 2020

Örebro läns TK december 2020
Örebro läns TK november 2020
Örebro läns TK oktober 2020
Örebro läns TK september 2020
Örebro läns TK ordinarie 19 september 2020
Örebro läns TK augusti 2020
Örebro läns TK juli 2020
Örebro läns TK juni 2020
Örebro läns TK maj 2020
Örebro läns TK ordinarie 2 maj 2020
Örebro läns TK mars 2020
Örebro läns TK februari 2020
Örebro läns TK januari 2020

Östergötlands TK december 2020
Östergötlands TK november 2020
Östergötlands TK oktober 2020
Östergötlands TK september 2020
Östergötlands TK augusti 2020
Östergötlands TK juni 2020
Östergötlands TK april 2020

Östsvenska TK december 2020
Östsvenska TK november 2020
Östsvenska TK oktober 2020
Östsvenska TK september 2020
Östsvenska TK ordinarie 18 september 2020
Östsvenska TK juli 2020
Östsvenska TK juni 2020
Östsvenska TK maj 2020
Östsvenska TK april 2020
Östsvenska TK ordinarie 17 april 2020
Östsvenska TK mars 2020
Östsvenska TK februari 2020
Östsvenska TK januari 2020

Övre Norrlands TK november 2020
Övre Norrlands TK oktober 2020
Övre Norrlands TK september 2020
Övre Norrlands TK augusti 2020
Övre Norrlands TK juli 2020
Övre Norrlands TK juni 2020
Övre Norrlands TK maj 2020

2019
Bohuslän-Dals TK november 2019
Bohuslän-Dals TK oktober 2019
Bohuslän-Dals TK september 2019
Bohuslän-Dals TK ordinarie 22 september 2019
Bohuslän-Dals TK augusti 2019
Bohuslän-Dals TK juli 2019
Bohuslän-Dals TK juni 2019
Bohuslän-Dals TK maj 2019
Bohuslän-Dals TK ordinarie 5 maj 2019
Bohuslän-Dals TK april 2019
Bohuslän-Dals TK februari 2019

Dalarnas TK december 2019
Dalarnas TK september 2019
Dalarnas TK augusti 2019
Dalarnas TK juli 2019
Dalarnas TK juni 2019
Dalarnas TK ordinarie 25 maj 2019
Dalarnas TK april 2019

Gotlands TK november 2019
Gotlands TK oktober 2019
Gotlands TK september 2019
Gotlands TK ordinarie 15 september 2019
Gotlands TK augusti 2019
Gotlands TK juni 2019
Gotlands TK maj 2019
Gotlands TK ordinarie 12 maj 2019

Gävleborgs TK september 2019
Gävleborgs TK ordinarie 10 augusti 2019
Gävleborgs TK juli 2019
Gävleborgs TK ordinarie 6 juli 2019
Gävleborgs TK juni 2019
Gävleborgs TK ordinarie 1 juni 2019
Gävleborgs TK maj 2019
Gävleborgs TK ordinarie 5 maj 2019
Gävleborgs TK april 2019

Hallands TK november 2019
Hallands TK oktober 2019
Hallands TK september 2019
Hallands TK SM 11 augusti 2019
Hallands TK juli 2019
Hallands TK maj 2019
Hallands TK ordinarie 12 maj 2019
Hallands TK april 2019
Hallands TK mars 2019

Jämtland-Härjedalens TK september 2019
Jämtland-Härjedalens TK augusti 2019
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 10 augusti 2019
Jämtland-Härjedalens TK juli 2019
Jämtland-Härjedalens TK juni 2019
Jämtland-Härjedalens TK maj 2019
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 11 maj 2019

Kronobergs TK september 2019
Kronobergs TK augusti 2019
Kronobergs TK juli 2019
Kronobergs TK juni 2019
Kronobergs TK maj 2019
Kronobergs TK ordinarie 25 maj 2019
Kronobergs TK april 2019

Norra TK november 2019 (resultat saknas)
Norra TK ordinarie 17 augusti 2019
Norra TK juni 2019
Norra TK maj 2019
Norra TK ordinarie 25 maj 2019

Skaraborgs TK september 2019
Skaraborgs TK augusti 2019
Skaraborgs TK ordinarie 8-11 augusti 2019
Skaraborgs TK juli 2019
Skaraborgs TK juni 2019
Skaraborgs TK maj 2019

Skåne-Blekinge TK december 2019
Skåne-Blekinge TK november 2019
Skåne-Blekinge TK oktober 2019
Skåne-Blekinge TK september 2019
Skåne-Blekinge TK ordinarie 26-29 september 2019
Skåne-Blekinge TK augusti 2019
Skåne-Blekinge TK ordinarie 22-25 augusti 2019
Skåne-Blekinge TK juli 2019
Skåne-Blekinge TK juni 2019
Skåne-Blekinge TK ordinarie 6-9 juni 2019
Skåne-Blekinge TK maj 2019
Skåne-Blekinge TK april 2019
Skåne-Blekinge TK ordinarie 19-22 april 2019
Skåne-Blekinge TK mars 2019
Skåne-Blekinge TK februari 2019
Skåne-Blekinge TK januari 2019

Smålands TK september 2019
Smålands TK augusti 2019
Smålands TK ordinarie 23 augusti 2019
Smålands TK juli 2019
Smålands TK juni 2019
Smålands TK maj 2019
Smålands TK april 2019

Södermanlands TK december 2019
Södermanlands TK november 2019
Södermanlands TK oktober 2019
Södermanlands TK september 2019
Södermanlands TK augusti 2019
Södermanlands TK juli 2019
Södermanlands TK juni 2019
Södermanlands TK maj 2019
Södermanlands TK ordinarie 5 maj 2019
Södermanlands TK april 2019
Södermanlands TK mars 2019
Södermanlands TK februari 2019
Södermanlands TK januari 2019

Upplands TK september 2019
Upplands TK augusti 2019
Upplands TK ordinarie 31 augusti 2019
Upplands TK juli 2019
Upplands TK juni 2019
Upplands TK maj 2019
Upplands TK ordinarie 18 maj 2019
Upplands TK april 2019

Värmlands TK december 2019
Värmlands TK november 2019
Värmlands TK oktober 2019
Värmlands TK september 2019
Värmlands TK ordinarie 15 september 2019
Värmlands TK augusti 2019
Värmlands TK juli 2019
Värmlands TK juni 2019
Värmlands TK maj 2019
Värmlands TK ordinarie 12 maj 2019
Värmlands TK april 2019
Värmlands TK mars 2019

Västmanlands TK september 2019
Västmanlands TK augusti 2019
Västmanlands TK ordinarie 11 augusti 2019
Västmanlands TK juli 2019
Västmanlands TK maj 2019
Västmanlands TK ordinarie 12 maj 2019
Västmanlands TK april 2019

Västsvenska TK december 2019
Västsvenska TK november 2019
Västsvenska TK oktober 2019
Västsvenska TK september 2019
Västsvenska TK augusti 2019
Västsvenska TK juli 2019
Västsvenska TK juni 2019
Västsvenska TK maj 2019
Västsvenska TK ordinarie 5 maj 2019
Västsvenska TK april 2019
Västsvenska TK mars 2019

Örebro läns TK november 2019
Örebro läns TK oktober 2019
Örebro läns TK september 2019
Örebro läns TK ordinarie 21 september 2019
Örebro läns TK augusti 2019
Örebro läns TK juli 2019
Örebro läns TK juni 2019
Örebro läns TK maj 2019
Örebro läns TK ordinarie 4 maj 2019
Örebro läns TK april 2019
Örebro läns TK mars 2019

Östergötlands TK november 2019
Östergötlands TK oktober 2019
Östergötlands TK september 2019
Östergötlands TK augusti 2019
Östergötlands TK juli 2019
Östergötlands TK ordinarie 1 juni 2019
Östergötlands TK maj 2019
Östergötlands TK april 2019

Östsvenska TK december 2019
Östsvenska TK november 2019
Östsvenska TK oktober 2019
Östsvenska TK ordinarie 13 september 2019
Östsvenska TK juli 2019
Östsvenska TK juni 2019
Östsvenska TK maj 2019
Östsvenska TK april 2019
Östsvenska TK ordinarie 12 april 2019
Östsvenska TK mars 2019

Övre Norrlands TK november 2019
Övre Norrlands TK oktober 2019
Övre Norrlands TK september 2019
Övre Norrlands TK augusti 2019
Övre Norrlands TK ordinarie 25 augusti 2019
Övre Norrlands TK ordinarie 4 augusti 2019
Övre Norrlands TK juli 2019
Övre Norrlands TK juni 2019
Övre Norrlands TK maj 2019
Övre Norrlands TK ordinarie 26 maj 2019
Övre Norrlands TK januari 2019


Äldre resultat kommer läggas in löpande


2018

Bohuslän-Dals TK november 2018
Bohuslän-Dals TK oktober 2018
Bohuslän-Dals TK ordinarie 22 september 2018
Bohuslän-Dals TK juli 2018
Bohuslän-Dals TK juni 2018
Bohuslän-Dals TK maj 2018
Bohuslän-Dals TK ordinarie 20 maj 2018
Bohuslän-Dals TK april 2018

Dalarnas TK ordinarie 26 maj 2018

Gotlands TK november 2018
Gotlands TK oktober 2018
Gotlands TK september 2018
Gotlands TK ordinarie 9 september 2018
Gotlands TK augusti 2018
Gotlands TK juli 2018
Gotlands TK juni 2018
Gotlands TK maj 2018
Gotlands TK ordinarie 13 maj 2018
Gotlands TK april 2018

Gävleborgs TK augusti 2018
Gävleborgs TK ordinarie 11 augusti 2018
Gävleborgs TK juni 2018
Gävleborgs TK ordinarie 30 juni 2018
Gävleborgs TK ordinarie 2 juni 2018
Gävleborgs TK maj 2018
Gävleborgs TK ordinarie 13 maj 2018
Gävleborgs TK april 2018

Hallands TK november 2018
Hallands TK oktober 2018
Hallands TK september 2018
Hallands TK augusti 2018
Hallands TK juli 2018
Hallands TK juni 2018
Hallands TK maj 2018
Hallands TK ordinarie 6 maj 2018
Hallands TK april 2018
Hallands TK februari 2018
Hallands TK januari 2018

Jämtland-Härjedalens TK oktober 2018
Jämtland-Härjedalens TK september 2018
Jämtland-Härjedalens TK augusti 2018
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 11 augusti 2018
Jämtland-Härjedalens TK juli 2018
Jämtland-Härjedalens TK juni 2018
Jämtland-Härjedalens TK maj 2018
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 12 maj 2018

Kronobergs TK september 2018
Kronobergs TK augusti 2018
Kronobergs TK juli 2018
Kronobergs TK juni 2018
Kronobergs TK ordinarie 2 juni 2018
Kronobergs TK maj 2018

Norra TK september 2018
Norra TK augusti 2018
Norra TK ordinarie 18 augusti 2018
Norra TK maj 2018
Norra TK ordinarie 26 maj 2018

Skaraborgs TK november 2018
Skaraborgs TK oktober 2018
Skaraborgs TK september 2018
Skaraborgs TK augusti 2018
Skaraborgs TK ordinarie 9 augusti 2018
Skaraborgs TK juli 2018
Skaraborgs TK juni 2018
Skaraborgs TK maj 2018
Skaraborgs TK april 2018

Skåne-Blekinge TK november 2018
Skåne-Blekinge TK oktober 2018
Skåne-Blekinge TK september 2018
Skåne-Blekinge TK ordinarie 27-30 september 2018
Skåne-Blekinge TK augusti 2018
Skåne-Blekinge TK SM 5 augusti 2018
Skåne-Blekinge TK juli 2018
Skåne-Blekinge TK juni 2018
Skåne-Blekinge TK maj 2018
Skåne-Blekinge TK ordinarie 31 maj 2018
Skåne-Blekinge TK april 2018
Skåne-Blekinge TK ordinarie 26 april 2018

Smålands TK september 2018
Smålands TK augusti 2018
Smålands TK ordinarie 25 augusti 2018
Smålands TK juli 2018
Smålands TK juni 2018
Smålands TK maj 2018
Smålands TK april 2018
Smålands TK februari 2018

Södermanlands TK december 2018
Södermanlands TK november 2018
Södermanlands TK oktober 2018
Södermanlands TK september 2018
Södermanlands TK augusti 2018
Södermanlands TK ordinarie 26 augusti 2018
Södermanlands TK juli 2018
Södermanlands TK juni 2018
Södermanlands TK maj 2018
Södermanlands TK ordinarie 6 maj 2018
Södermanlands TK april 2018
Södermanlands TK januari 2018

Upplands TK september 2018
Upplands TK augusti 2018
Upplands TK ordinarie 26 augusti 2018
Upplands TK juni 2018
Upplands TK maj 2018
Upplands TK ordinarie 26 maj 2018
Upplands TK april 2018

Värmlands TK november 2018
Värmlands TK oktober 2018
Värmlands TK september 2018
Värmlands TK ordinarie 1 september 2018
Värmlands TK augusti 2018
Värmlands TK juli 2018
Värmlands TK juni 2018
Värmlands TK maj 2018
Värmlands TK ordinarie 13 maj 2018
Värmlands TK april 2018

Västmanlands TK september 2018
Västmanlands TK ordinarie 12 augusti 2018
Västmanlands TK juli 2018
Västmanlands TK maj 2018
Västmanlands TK ordinarie 13 maj 2018

Västsvenska TK december 2018
Västsvenska TK november 2018
Västsvenska TK oktober 2018
Västsvenska TK september 2018
Västsvenska TK augusti 2018
Västsvenska TK juni 2018
Västsvenska TK maj 2018
Västsvenska TK april 2018

Örebro läns TK november 2018
Örebro läns TK oktober 2018
Örebro läns TK ordinarie 15 september 2018
Örebro läns TK augusti 2018
Örebro läns TK juni 2018
Örebro läns TK maj 2018
Örebro läns TK april 2018
Örebro läns TK ordinarie 21 april 2018

Östergötlands TK oktober 2018
Östergötlands TK september 2018
Östergötlands TK juni 2018
Östergötlands TK ordinarie 2 juni 2018
Östergötlands TK maj 2018

Östsvenska TK december 2018
Östsvenska TK november 2018
Östsvenska TK oktober 2018
Östsvenska TK september 2018
Östsvenska TK ordinarie 14-17 september
Östsvenska TK augusti 2018
Östsvenska TK ordinarie 25 augusti 2018
Östsvenska TK juli 2018
Östsvenska TK juni 2018
Östsvenska TK maj 2018
Östsvenska TK april 2018
Östsvenska TK ordinarie 20 april 2018

Övre Norrlands TK oktober 2018
Övre Norrlands TK september 2018
Övre Norrlands TK augusti 2018
Övre Norrlands TK ordinarie 26 augusti 2018
Övre Norrlands TK ordinarie 5 augusti 2018
Övre Norrlands TK juli 2018
Övre Norrlands TK juni 2018
Övre Norrlands TK maj 2018
Övre Norrlands TK ordinarie 20 maj 2018


2017
Bohuslän-Dals TK november 2017
Bohuslän-Dals TK september 2017
Bohuslän-Dals TK ordinarie 23 september 2017
Bohuslän-Dals TK augusti 2017
Bohuslän-Dals TK juli 2017
Bohuslän-Dals TK juni 2017
Bohuslän-Dals TK maj 2017
Bohuslän-Dals TK april 2017
Bohuslän-Dals TK mars 2017
Bohuslän-Dals TK januari 2017

Dalarnas TK augusti 2017
Dalarnas TK juli 2017
Dalarnas TK maj 2017
Dalarnas TK ordinarie 20 maj 2017
Dalarnas TK april 2017

Gotlands TK november 2017
Gotlands TK september 2017
Gotlands TK ordinarie 10 september 2017
Gotlands TK maj 2017
Gotlands TK ordinarie 14 maj 2017
Gotlands TK april 2017

Gävleborgs TK september 2017
Gävleborgs TK augusti 2017
Gävleborgs TK ordinarie 5 augusti 2017
Gävleborgs TK juli 2017
Gävleborgs TK juni 2017
Gävleborgs TK ordinarie 3 juni 2017
Gävleborgs TK maj 2017
Gävleborgs TK ordinarie 7 maj 2017
Gävleborgs TK april 2017

Hallands TK november 2017
Hallands TK september 2017
Hallands TK augusti 2017
Hallands TK juni 2017
Hallands TK maj 2017
Hallands TK ordinarie 14 maj 2017
Hallands TK april 2017

Jämtland-Härjedalens TK september 2017
Jämtland-Härjedalens TK augusti 2017
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 12 augusti 2017
Jämtland-Härjedalens TK juli 2017
Jämtland-Härjedalens TK juni 2017
Jämtland-Härjedalens TK maj 2017
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 13 maj 2017
Jämtland-Härjedalens TK april 2017

Kronobergs TK juli 2017
Kronobergs TK juni 2017
Kronobergs TK ordinarie 6 juni 2017
Kronobergs TK maj 2017
Kronobergs TK april 2017

Norra TK ordinarie 19 augusti 2017
Norra TK juli 2017
Norra TK juni 2017
Norra TK maj 2017
Norra TK ordinarie 20 maj 2017

Skaraborgs TK december 2017
Skaraborgs TK november 2017
Skaraborgs TK september 2017
Skaraborgs TK augusti 2017
Skaraborgs TK ordinarie 12-13 augusti 2017
Skaraborgs TK juli 2017
Skaraborgs TK juni 2017
Skaraborgs TK maj 2017

Skåne-Blekinge TK november 2017
Skåne-Blekinge TK oktober 2017
Skåne-Blekinge TK ordinarie 30 september-1 oktober 2017
Skåne-Blekinge TK september 2017
Skåne-Blekinge TK augusti 2017
Skåne-Blekinge TK ordinarie 26-27 augusti 2017
Skåne-Blekinge TK juli 2017
Skåne-Blekinge TK juni 2017
Skåne-Blekinge TK ordinarie 17-18 juni 2017
Skåne-Blekinge TK maj 2017
Skåne-Blekinge TK april 2017
Skåne-Blekinge TK ordinarie 29 april 2017
Skåne-Blekinge TK mars 2017
Skåne-Blekinge TK februari 2017
Skåne-Blekinge TK januari 2017

Smålands TK september 2017
Smålands TK augusti 2017
Smålands TK ordinarie 12 augusti 2017
Smålands TK juli 2017
Smålands TK juni 2017
Smålands TK maj 2017
Smålands TK april 2017

Södermanlands TK december 2017
Södermanlands TK november 2017
Södermanlands TK oktober 2017
Södermanlands TK september 2017
Södermanlands TK augusti 2017
Södermanlands TK SM 27 augusti 2017
Södermanlands TK juli 2017
Södermanlands TK juni 2017
Södermanlands TK maj 2017
Södermanlands TK ordinarie 7 maj 2017
Södermanlands TK april 2017
Södermanlands TK mars 2017
Södermanlands TK februari 2017
Södermanlands TK januari 2017

Upplands TK september 2017
Upplands TK augusti 2017
Upplands TK ordinarie 27 augusti 2017
Upplands TK juli 2017
Upplands TK juni 2017
Upplands TK maj 2017
Upplands TK ordinarie 20 maj 2017
Upplands TK april 2017

Värmlands TK december 2017
Värmlands TK november 2017
Värmlands TK oktober 2017
Värmlands TK september 2017
Värmlands TK ordinarie 10 september 2017
Värmlands TK augusti 2017
Värmlands TK juli 2017
Värmlands TK juni 2017
Värmlands TK maj 2017
Värmlands TK ordinarie 14 maj 2017
Värmlands TK april 2017
Värmlands TK mars 2017

Västmanlands TK september 2017
Västmanlands TK augusti 2017
Västmanlands TK ordinarie 6 augusti 2017
Västmanlands TK juli 2017
Västmanlands TK juni 2017
Västmanlands TK maj 2017
Västmanlands TK ordinarie 14 maj 2017
Västmanlands TK april 2017

Västsvenska TK oktober 2017
Västsvenska TK september 2017
Västsvenska TK augusti 2017
Västsvenska TK juli 2017
Västsvenska TK juni 2017
Västsvenska TK maj 2017
Västsvenska TK ordinarie 26 maj 2017
Västsvenska TK april 2017

Örebro läns TK november 2017
Örebro läns TK oktober 2017
Örebro läns TK september 2017
Örebro läns TK ordinarie 16 september 2017
Örebro läns TK juli 2017
Örebro läns TK juni 2017
Örebro läns TK maj 2017
Örebro läns TK april 2017
Örebro läns TK ordinarie 29 april 2017

Östergötlands TK november 2017
Östergötlands TK september 2017
Östergötlands TK augusti 2017
Östergötlands TK juni 2017
Östergötlands TK maj 2017
Östergötlands TK april 2017

Östsvenska TK november 2017
Östsvenska TK september 2017
Östsvenska TK ordinarie 15 september 2017
Östsvenska TK augusti 2017
Östsvenska TK juli 2017
Östsvenska TK juni 2017
Östsvenska TK maj 2017
Östsvenska TK april 2017
Östsvenska TK ordinarie 21 april 2017

Övre Norrlands TK oktober 2017
Övre Norrlands TK september 2017
Övre Norrlands TK augusti 2017
Övre Norrlands TK ordinarie 20 augusti 2017
Övre Norrlands TK ordinarie 6 augusti 2017
Övre Norrlands TK juli 2017
Övre Norrlands TK juni 2017
Övre Norrlands TK maj 2017
Övre Norrlands TK ordinarie 14 maj 2017
Övre Norrlands TK april 2017


2016

Bohuslän-Dals TK november 2016
Bohuslän-Dals TK oktober 2016
Bohuslän-Dals TK ordinarie 17 september 2016
Bohuslän-Dals TK augusti 2016
Bohuslän-Dals TK juni 2016
Bohuslän-Dals TK maj 2016
Bohuslän-Dals TK ordinarie 28 maj 2016
Bohuslän-Dals TK april 2016
Bohuslän-Dals TK mars 2016

Dalarnas TK september 2016
Dalarnas TK augusti 2016
Dalarnas TK juli 2016
Dalarnas TK ordinarie 21 maj 2016
Dalarnas TK april 2016

Gotlands TK oktober 2016
Gotlands TK ordinarie 11 september 2016
Gotlands TK augusti 2016
Gotlands TK juni 2016

Gävleborgs TK september 2016
Gävleborgs TK augusti 2016
Gävleborgs TK ordinarie 6 augusti 2016
Gävleborgs TK ordinarie 9 juli 2016
Gävleborgs TK juni 2016
Gävleborgs TK ordinarie 4 juni 2016
Gävleborgs TK maj 2016
Gävleborgs TK ordinarie 8 maj 2016
Gävleborgs TK april 2016

Hallands TK december 2016
Hallands TK november 2016
Hallands TK september 2016
Hallands TK augusti 2016
Hallands TK juli 2016
Hallands TK juni 2016
Hallands TK maj 2016
Hallands TK ordinarie 14 maj 2016
Hallands TK april 2016

Jämtland-Härjedalens TK november 2016
Jämtland-Härjedalens TK oktober 2016
Jämtland-Härjedalens TK september 2016
Jämtland-Härjedalens TK augusti 2016
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 14 augusti 2016
Jämtland-Härjedalens TK juli 2016
Jämtland-Härjedalens TK juni 2016
Jämtland-Härjedalens TK maj 2016
Jämtland-Härjedalens TK ordinarie 15 maj 2016

Kronobergs TK september 2016
Kronobergs TK augusti 2016
Kronobergs TK juli 2016
Kronobergs TK juni 2016
Kronobergs TK maj 2016
Kronobergs TK ordinarie 28 maj 2016
Kronobergs TK april 2016

Norra TK oktober 2016
Norra TK september 2016
Norra TK augusti2016
Norra TK juli 2016
Norra TK juni 2016

Skaraborgs TK september 2016
Skaraborgs TK augusti 2016
Skaraborgs TK SM 31 juli 2016
Skaraborgs TK juli 2016
Skaraborgs TK juni 2016
Skaraborgs TK ordinarie 3 juni 2016
Skaraborgs TK maj 2016
Skaraborgs TK april 2016

Skåne-Blekinge TK december 2016
Skåne-Blekinge TK november 2016
Skåne-Blekinge TK oktober 2016
Skåne-Blekinge TK september 2016
Skåne-Blekinge TK ordinarie 24 september 2016
Skåne-Blekinge TK augusti 2016
Skåne-Blekinge TK ordinarie 27 augusti 2016
Skåne-Blekinge TK juli 2016
Skåne-Blekinge TK juni 2016
Skåne-Blekinge TK ordinarie 4 juni 2016
Skåne-Blekinge TK maj 2016
Skåne-Blekinge TK april 2016
Skåne-Blekinge TK ordinarie 23 april 2016
Skåne-Blekinge TK mars 2016
Skåne-Blekinge TK februari 2016

Smålands TK september 2016
Smålands TK ordinarie 3 september 2016
Smålands TK augusti 2016
Smålands TK ordinarie 6 augusti 2016
Smålands TK juli 2016
Smålands TK juni 2016
Smålands TK maj 2016
Smålands TK april 2016

Södermanlands TK november 2016
Södermanlands TK oktober 2016
Södermanlands TK september 2016
Södermanlands TK augusti 2016
Södermanlands TK ordinarie 28 augusti 2016
Södermanlands TK juli 2016
Södermanlands TK juni 2016
Södermanlands TK maj 2016
Södermanlands TK ordinarie 5 maj 2016
Södermanlands TK april 2016
Södermanlands TK mars 2016
Södermanlands TK februari 2016

Upplands TK oktober 2016
Upplands TK september 2016
Upplands TK augusti 2016
Upplands TK ordinarie 28 augusti 2016
Upplands TK juli 2016
Upplands TK juni 2016
Upplands TK maj 2016
Upplands TK ordinarie 21 maj 2016
Upplands TK april 2016

Värmlands TK december 2016
Värmlands TK november 2016
Värmlands TK oktober 2016
Värmlands TK september 2016
Värmlands TK ordinarie 10 september 2016
Värmlands TK augusti 2016
Värmlands TK juli 2016
Värmlands TK maj 2016
Värmlands TK ordinarie 15 maj 2016
Värmlands TK april 2016

Västmanlands TK september 2016
Västmanlands TK augusti 2016
Västmanlands TK ordinarie 7 augusti 2016
Västmanlands TK juli 2016
Västmanlands TK juni 2016
Västmanlands TK maj 2016
Västmanlands TK ordinarie 15 maj 2016
Västmanlands TK april 2016

Västsvenska TK september 2016
Västsvenska TK augusti 2016
Västsvenska TK juni 2016
Västsvenska TK maj 2016
Västsvenska TK april 2016

Örebro läns TK november 2016
Örebro läns TK oktober 2016
Örebro läns TK september 2016
Örebro läns TK augusti 2016
Örebro läns TK juli 2016
Örebro läns TK juni 2016
Örebro läns TK maj 2016
Örebro läns TK april 2016
Örebro läns TK ordinarie 23 april 2016

Östergötlands TK december 2016
Östergötlands TK november 2016
Östergötlands TK oktober 2016
Östergötlands TK september 2016
Östergötlands TK augusti 2016
Östergötlands TK juni 2016
Östergötlands TK ordinarie 4 juni 2016
Östergötlands TK maj 2016
Östergötlands TK april 2016
Östergötlands TK mars 2016

Östsvenska TK november 2016
Östsvenska TK oktober 2016
Östsvenska TK september 2016
Östsvenska TK ordinarie 16 september 2016
Östsvenska TK augusti 2016
Östsvenska TK juli 2016
Östsvenska TK juni 2016
Östsvenska TK maj 2016
Östsvenska TK april 2016
Östsvenska TK ordinarie 22 april 2016
Östsvenska TK mars 2016

Övre Norrlands TK oktober 2016
Övre Norrlands TK september 2016
Övre Norrlands TK augusti 2016
Övre Norrlands TK juli 2016
Övre Norrlands TK ordinarie 31 juli 2016
Övre Norrlands TK juni 2016
Övre Norrlands TK maj 2016
Övre Norrlands TK ordinarie 29 maj 2016


2015
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK


2014
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2013
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns K
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2012
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2011
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2010
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2009
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2008
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland-Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge K
Smålands TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK

2007
TOTALA RESULTAT VILTSPÅR 2007