Valpar ~ långhårig tax, dvärg & kanin

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.


Långhårig kanintax. Valpar födda 230102 (hane finns)  *Ny 10/3

Kullen omfattar antal hanar: 1
Kullen omfattar antal tikar: 1
Inavelsgrad: 0
Färg: Röd
Övrig information: Mkt fina valpar, bra mentalitet, korrekta hundar fina färger

Fader: C.I.B FiUCH SEUCH EEUCH Aavikstuksen Tsaarin Kuriiri
Reg.nr: FI24455/19
Ögonlyst: Ua

Moder: Le Chasseur Noble Nesame Mucho
Reg.nr: SE21387/2020
Ögonlyst: Ua

Kennel: Hippy Hippy Shakes
Namn: Zeta Hallberg
Ort: Perstorp
Telefon: 073-346 92 93
E-post: Zeta.hallberg0@gmail.com
Hemsida: –
Lokalklubb: Skåne Blekinge
Medlemsnummer: 72536014