Valpar ~ långhårig tax, dvärg & kanin

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsråden för respektive rasvariant hittar ni på sidan ”Kommittéer.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.Långhårig dvärgtax. Valpar födda 2023-09-22  *Ny 4/11

Kullen omfattar antal hanar: 5
Kullen omfattar antal tikar: 1
Inavelsgrad: 0
Färg: Röda
Övrig information: Valpar födda 22 september efter meriterade, ögonlysta och ryggröntgade föräldrar båda K0. Pappa liten dvärg och mamma kanintax. Valparna är små i storleken. Det finns 2 hanar som ännu inte har ett väntande hem.På hemsidan kan ni följa hela kullen med foto och filmer.

Fader: Doggside´s Panos Professional
Reg.nr: SE58253/2018
Ögonlyst: Ja

Moder: Jonstrupdal Cassie
Reg.nr: SE31818/2019
Ögonlyst: Ja

Kennel: Doggside´s kennel
Namn: Carina Christiansen
Ort: Billeberga Sverige
Telefon: +46706287157
E-post: cc.tax@telia.com
Hemsida: www.doggsides.se
Lokalklubb: Skåne/Blekinge
Medlemsnummer: 2523223