Valpar ~ långhårig tax, dvärg & kanin

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.

 

Långhårig Dvärg Taxvalpar väntas i vecka 41  *Ny 11/10
Kullen omfattar antal hanar:
Kullen omfattar antal tikar:
Inavelsgrad: 0,2%
Färg:Röd, Svart med röda tecken, Brindel
Information:

Fader:SE U(V)CH Pirmin Treku De Pauro Di Mar
Reg.nr:SE22948/2015

Moder:Diamonhill’s Princess Sunshine
Reg.nr:SE13330/2017

Kennel:Diamonhill’s
Namn:Agneta Odell
Ort:Skivarp
Telefon:0703927399
E-post:agnetaodell@outlook.com
Hemsida:www.diamonhills.se
Lokalklubb:Skåne-Blekinge Taxklubb
Medlemsnummer:2515815