Valpar ~ långhårig tax, normal

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.Långhårig normal/dvärgtax. Valpar väntas runt den 14/8  *Ny 13/8
Kullen omfattar antal hanar:
Kullen omfattar antal tikar:
Inavelsgrad: 0%
Färg: röd och/ eller black & tan
Övrig information: Långhårskull väntas runt den 14/8. Efter trevliga o mysiga familjehundar. Mamma
Klara är röd dvärg, pappa Watson (Kalle) är b&t normal, men har dvärg pappa o kanin mamma.

Fader: SEU(V)CH Klockarbols Watson
Reg.nr: SE11566/2016
Ögonlyst?: 20190107

Moder: Pyttelitens Klara-bella
Reg.nr: SE40995/2018
Ögonlyst?: 20210412

Kennel: Pyttelitenś
Namn: Ann-Charlotte Sundh
Ort: KNIVSTA
Telefon: 0738157064
E-post: pyttelitenskennel@hotmail.com
Hemsida: pyttelitenskennel.dinstudio.se
Lokalklubb: Uppland
Medlemsnummer: 9646977