Valpar ~ långhårig tax, normal

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.Långhårig normaltax. Valpar födda 17/7  *Ny 18/8
Kullen omfattar antal hanar: 6
Kullen omfattar antal tikar: 1
Inavelsgrad: 0,0%
Färg: Röd och Black and Tan
Övrig information: Valpar efter trygga, stabila och meriterade föräldrar.

Fader: SE U(V)CH Pazir’s Sirocco ”Sirocco”
Reg.nr: SE31200/2018
Ögonlyst?: Ja

Moder: Jakira’s Midnight Moonlight ”Smørblomma”
Reg.nr: SE24817/2019
Ögonlyst?: Ja

Kennel: Gullefjun
Namn: Cecilia Westlund
Ort: Stillingsön
Telefon: 0730351336
E-post: cecilia@gullefjunshage.se
Hemsida:
Lokalklubb: Västsvenska taxklubben
Medlemsnummer: 3294881