Valpar ~ långhårig tax, normal

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.

 

Långhårig normaltax, Valpar födda 23 mars 2022  *Ny 25/4
Kullen omfattar antal hanar: 3
Kullen omfattar antal tikar: 2
Inavelsgrad: 0,8%
Färg: Röd och svart med tanteckning

Valpar efter trevliga och meriterade föräldrar där båda är ögonlysta och ryggröntgade.

Fader: DK UCH SE U(v)CH SE VCH Opalina’s Des Moines
Reg.nr: DK02700/2014
Ögonlyst? Ja

Moder: C.I.B. EE CH NO U(v)CH SE U(v)CH SE VCH Yxtanejdens Octavia
Reg.nr: SE29136/2016
Ögonlyst? Ja

Kennel: Yxtanejdens Kennel
Namn: Siw och Martina Lagerbäck
Ort: Malmköping
Telefon: 070-526 27 40
E-post: siw.lagerback@gmail.com
Hemsida: www.yxtanejdenskennel.com
Lokalklubb: Södermanland
Medlemsnummer: 8039471, 72233026