Valpar ~ långhårig tax, normal

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Susanne Forslund, e-post: susanne.forslund@taxklubben.org, tel: 0706-397179.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.


Långhårig normaltax valpar födda 2/8  *Ny 4/9
Kullen omfattar antal hanar: 1
Kullen omfattar antal tikar: 3
Inavelsgrad: 0,0 %
Färg: 3 röd och 1 black and tan
Information: Fyra fina valpar födda 2/8  

Moder dvärg och fader normalstor.

Fader: SE VCH SE U(V)CH Bussahagens Xantos
Reg.nr: SE13224/2012

Moder: J SE VCH Jothelos Bianca
Reg.nr: SE33475/2015

Kennel: Tostareds kennel
Namn: Ida Johansson, Robert Andersson
Ort: Järpås
Telefon: 0734-262470
E-post: idabrittaannikki@gmail.com
Hemsida:
Lokalklubb: Skaraborgs taxklubb
Medlemsnummer: 71684260