Valpar ~ strävhårig tax, dvärg & kanin

VALPANNONSER

Som valpköpare bör du ta kontakt med klubbens avelsråd för ytterligare information och förståelse för Taxklubbens avelsrekommendationer. Avelsrådet för denna variant är: Christian Gabler, christian.gabler@taxklubben.org, tel: 0709-282193.

I klubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) finns vår strategi och gemensamma målsättning, vilka i korthet är:

  • Endast använda friska djur i avel
  • Kullens föräldrar bör vara minst 3 år vid parningstillfället
  • Kullens föräldrar bör vara meriterade på officiell utställning och/eller jaktprov
  • Kullens föräldrar bör vara ögonlysta
  • Kullens inavelsgrad bör ej vara högre än 2,5 %
  • Avelshunden bör inte ha för många avkommor för sin variant
  • Samma kombination bör endast göras en gång

Behöver du ändra eller ta bort din annons kontakta webbmaster: t.vestergren@telia.com

Valpar står i födelsedatum.
Uppfödaren ansvarar själv för att uppgifterna i annonsen är korrekta.

Strävhårig dvärg/kanintaxar födda 4/10  *Ny 6/11

Kullen omfattar antal hanar: 3
Kullen omfattar antal tikar: 1
Inavelsgrad: 0,0%
Färg: Viltfärgade

Fader: CIB ,SE U(V)CH, DK U(S)CH Engstorps BB King Wails Sweet Thing sdm
Reg.nr: SE32119/2018

Moder: SEV-17, SE VCH; SE U(V)CH; NO UCH Trajens Zara skm
Reg.nr: SE23878/2016

Båda föräldrarna ryggröntgade med K0

Kennel: Trajens kennel
Namn: Ewa Widén
Ort: Gävle
Telefon: 070-6469370
E-post: widen@trajens.se
Lokalklubb: Gävleborgs Taxklubb
Medlemsnummer:2211126

Strävhårig dvärgtaxkull, valpar födda 27/9.  *Ny 18/10

Kullen omfattar antal hanar: 1
Kullen omfattar antal tikar: 3
Inavelsgrad: 3,9%
Färg: Viltfärgade

Fader: Uch Sweetax Russian Roulette
Reg.nr: SE13912/2011Sdm

Moder: Vch Akimbo’s Mafaldine
Reg.nr: SE27638/2019SdmTiken ryggröntgad K1

Kennel: Slogan’s Kennel
Namn: Ulrika Rosquist
Ort: Torstuna Grinda 1, 74972 Fjärdhundra
Telefon: 0735839117
E-post: ulrikarosquist@hotmail.com
Lokalklubb: Upplands Taxklubb
Medlemsnummer:2291672