Gällande registrering av mätresultat då utställare inte fullföljer bedömningen av hunden efter mätning

Det är inte helt ovanligt att utställare som är missnöjd med ett mätresultat lämnar utställningen efter mätning. Detta i syfte att undvika att hundens mätresultat registreras. Speciellt om den står för slutlig inmätning.

SKK:s utställningskommitté har nu fattat ett beslut som innebär att en hund som inte fullföljer bedömningen efter mätning ska tilldelas CBJ (Cannot be judged). Det innebär att mätresultatet registreras och i det fall hundägaren inte accepterar fastställt mätresultat kan ommätning ansökas om till nästföljande utställningstillfälle.

Protokollsutdraget kan läsas här