Nordiskt mästerskap i Viltspår 2024!

De nordiska taxklubbarna har kommit överens om att arrangera ett nordiskt mästerskap i viltspår med början 2024. Detta första mästerskap kommer gå av stapeln i Sverige den 1:a juni 2024. Södermanlands Taxklubb har fått uppdraget att arrangera mästerskapet.

De tre främsta taxarna i respektive lands nationella mästerskap är kvalificerade för det nordiska mästerskapet.

Mer information kommer!

Taxfullmäktige är avslutat

Taxfullmäktige 2023 är nu avslutat. En berättelse om vad som beslutades på mötet kommer inom kort här och i tidningen Taxen.

En ny styrelse valdes. Du hittar namnen på sidan ”Styrelse”.
Styrelsen konstituerade sig kort omedelbart efter TF för att de viktigaste rollerna (firmatecknare, arbetsutskott mm) skulle finnas konstituerade. Fortsatt konstituering rörande kommittéer mm kommer ske vid ett möte 21 april.

Rädsla hos hund – en självstudiekurs

Vill du veta mer om varför hundar blir rädda och hur de hanterar sin rädsla? Då kan du gå Svenska Kennelklubbens nya kurs Rädsla hos hund. Som sakkunniga medverkar Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi och Memea Mohlin som är hundägarcoach.

Åsa berättar bland annat om vad rädsla är, hur den fungerar och dess funktion samt vad som händer i kroppen när vi blir rädda. Memea delar med sig av sitt kunnande om till exempel hur hundägaren med träning kan hjälpa sin hund till mindre rädsla.

Mer information hittar du på Mitt SKK där du köper kursen och kan påbörja den direkt!

Mer information om kursen
www.mittskk.se/radsla-hos-hund.html