Kallelse till webinarie gällande förändringar och nyheter i drevprovsreglerna samt protokoll.

Vi ser det som ytterst viktigt att samtliga drevprovsdomare, aspiranter, elever samt kommissarie och fullmäktige deltar vid något av dessa tre webinarier. Detta för att kalibrera domarkåren så att vi dömer så lika som möjligt och kan använda sig av de elektroniska protokollen. Respektive lokalklubb sörjer för att samtliga domare nås av denna information. Därför kommer vi att erbjuda tre tillfällen och vill man delta på flera så går det bra.

Mer information om datum mm finns om du klickar här!