Rygghälsa

Sedan 1a juni 2021 finns möjligheten för de taxägare som så önskar, att på frivillig basis få sin tax ryggröntgad. Resultatet registreras i SKKs Hunddata, enligt principerna för ett hälsoprogram nivå 1. (Endast central registrering av veterinära undersökningsresultat.)

Detta kan till exempel jämföras med ögonlysning av taxar som också sker på frivillig basis men som samtidigt är en stark rekommendation i RAS, och som de flesta uppfödare följer. Ju fler undersökta djur, desto bättre slutsatser kan forskningen dra.

Mer om screeningprogrammet och tillvägagångssätt kan du läsa på SKKs sida i ämnet:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/intervertebral-disc-disease-ivdd/

Vi kommer löpande publicera uppdaterade listor över ryggröntgade taxar. Du hittar listan under fliken ”Avel” och under rubriken ”Rygg”

Röntgenbild som visar två förkalkade ryggdisker.