Svar från SKK:s jakthundskommitté på Svenska Taxklubbens skrivelse rörande tidsplanen för när viltspåren ska administreras i SKK Start

För en tid sedan skickad Svenska Taxklubben en skrivelse till SKK där vi vände oss mot tidsplanen för när senast viltspåren ska administreras i SKK Start. Inlägget och skrivelsen kan läsas här: Inlägg om SKK Start

Nu har SKK svarat. Deras svar lyder:
”Här kommer svar från jakthundskommittémötet där er inkomna skrivelse gällande datum för SKK Start viltspår diskuterades. Kommittén beslutade att välkomna alla klubbar redan nu, men att flytta fram sista datum då samtliga viltspår ska administreras och registreras via SKK Start till 1 juli 2025.
Mvh 
Eva Ekfeldt/SKK”

Protokollsutdraget från Jakthundskommittén kan läsas här: Protokollsutdrag