Svenska Taxklubben har fått 873 000 kr från viltvårdsfonden

Pengarna skall användas för utbildning för drev, spår och gryt samt utbildning när vi ska börja använda SKK start.

Detta är jättekul att vi nu får medel för dessa aktiviteter.

Vi återkommer med mer info om och när dessa utbildningar och aktiviteter skall ske.

Frågor kan mailas till sekreterare Göran Mejsjö så samlar vi svaren i kommande information.

Här kan ni läsa beslutet från Naturvårdsverket