Valpannonser och omplaceringar har flyttat

Då ett flertal har flaggat för att det är svårt att hitta valpannonser och annonser om omplaceringar har dessa flyttats och lagts under ”Köpa tax”.