Hundfoder och hjärtsjukdom

Vilket är egentligen sambandet mellan hundfoder och hjärtsjukdom? – Vill ni bidra till
forskningen?

Veterinärstudent Jonathan Hober genomför en studie som en del av hans examensarbete. Vill ni bidra? Läs mer här