Föreläsning – Avel för bevarande av genetisk variation, för hunduppfödare

Korthårsgruppen i samarbete med Svenska Taxklubben
Inbjuder till föreläsning söndag 22/10 kl. 19:00

Föreläsningen hålls digitalt. Läs mer här