Nya personer på olika poster inom Svenska Taxklubben

Behöver du kontakta någon i styrelsen, kommittéer, avelsråd med flera?

Tänk på att många poster och funktioner numera innehas av nya personer. Kontrollera gärna på sidorna ”Styrelse” och ”Kommittéer” att du ringer rätt person.