Taxfullmäktige är avslutat

Taxfullmäktige 2023 är nu avslutat. En berättelse om vad som beslutades på mötet kommer inom kort här och i tidningen Taxen.

En ny styrelse valdes. Du hittar namnen på sidan ”Styrelse”.
Styrelsen konstituerade sig kort omedelbart efter TF för att de viktigaste rollerna (firmatecknare, arbetsutskott mm) skulle finnas konstituerade. Fortsatt konstituering rörande kommittéer mm kommer ske vid ett möte 21 april.