Nytt drevprovsprotokoll!!

Nu ligger ett nytt, förfinat, drevprovsprotokoll utlagt!

Främsta förändringen är att man slipper ”trixa” med tappt-tider. Även problemet med siffran ”0” i telefonnumret är åtgärdat.

Det nya protokollet hittar du under ”Dokument- och filsamling