Återgång till tidigare regler för uttag till Viltspår-SM

HS har beslutat att de tidigare fastställda reglerna för uttagning till Viltspår-SM skall gälla även för uttagning till 2023-års Viltspår-SM. Detta beslut fattades med anledning av att ett antal lokalklubbar inkom med synpunkter på att de nya reglerna kom ut för sent, efter det att kvalificeringstiden påbörjats. Detta var självklart olyckligt därför gör vi nu ett omtag.

En förändring mot de tidigare reglerna är dock att det nya skogskortet med 105 poäng ska användas.