Veterinärstudent som önskar få hjälp med examensarbete

Svenska taxklubben har fått ett brev från en veterinärstudent som önskar hjälp med sitt examensarbete ”Rörelsemönster hos hundar med spinal smärta”. Vi publicerar brevet i den händelse det finns någon som kan hjälpa henne.


Hej,

Mitt namn är Sophie Thorstenson och jag är veterinärstudent i årskurs 6 vid SLU i Uppsala. Jag och min handledare Anna Bergh (https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-bergh/) söker nu ej smärtpåverkade hundar till vår kontrollgrupp inom examensarbetet ”Rörelsemönster hos hundar med spinal smärta”. Resultaten från dessa undersökningar kommer att användas för jämförelse med smärtpåverkade individers undersökningar. 

Jag skulle bli väldigt glad om ni hade kunnat tänka er att dela denna information till era medlemmar, då friska individer är mycket viktiga för att vi ska kunna dra slutsatser gällande användningen av tryckmatta som en objektivt mätningsmetod vid diagnosticering av smärta. Då just taxar som ras har viss predisponering för ryggproblem är det mycket relevant för oss att få in data att analysera på just friska/funktionella taxar. Studien går ut på att jämföra friska och sjuka individers rörelsemönster. Jag bifogar mer info nedan!

Målet med studien är att se om Tekscan Pressure Mat (tryckmatta som hundarna i studien får gå över) kan erbjuda ett komplement till klinisk undersökning genom att undersöka om hundar med smärta från hals- och ryggkotpelaren har ett annorlunda gångmönster än hundar utan smärta. Studien har godkänt etiskt tillstånd via Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Vi söker: 

  • Hundar över 1 års ålder
  • Alla raser och blandraser är välkomna
  • Får ej stå på smärtlindrande behandling
  • Får ej ha känd problematik som kan påverka studiens resultat (d.v.s. andra åkommor som påverkar rörelsemönstret)

Studien kommer att utföras på varje enskild individ vid 3 olika tillfällen:

  1. Tillfälle 1, det första besöket, bokar vi efter överenskommelse
  2. Tillfälle 2, uppföljande besök, ska ske 7 dagar efter tillfälle 1
  3. Tillfälle 3, uppföljande besök, ska ske 7 dagar efter tillfälle 2

Den specifika tidpunkten för undersökningen bestäms tillsammans enligt överenskommelse, vi har möjlighet att vara flexibla med tider och dagar så länge intervallen mellan besöken hålls. Besöket på kliniken beräknas ta cirka 1 timme per tillfälle. Samtliga 3 tillfällen kräver fysiskt besök vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik. Besöksadressen är Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala.

Har du själv en hund som kan passa eller känner du någon som kan ställa upp? Anmäl er via länken:  https://forms.gle/ZvdeHHiVWZ2V7Dt2A . Här finns även mer information om vad som görs vid besöken och bakgrund till studien.

Har du fler frågor om projektet? Kontakta Sophie Thorstenson på setn0001@stud.slu.se.

Med vänlig hälsning,

Sophie Thorstenson, veterinärstudent årskurs 6