Vi gratulerar vinnaren av Drev-SM 2023: Hälludden’s Hugo!

Nu är Drev-SM 2023 avslutat. Vinnare blev Hälludden’s Hugo, Skåne-Blekinge Taxklubb. Ägare Hampus Svensson, Lyckeby.

Fullständig prislista hittar du här: Resultat Drev-SM 2023

Vi tackar också Norra Taxklubben för ett väl genomfört arrangemang!!

I mitten vinnaren: Hälludden’s Hugo, Skåne-Blekinge Taxklubb. Ägare Hampus Svensson, Lyckeby. 1:a pris Rå, 50 EP
Till vänster 2:an: Rocky, Norra Taxklubben. Ägare Stefan Ellmin, Sundsvall. 1:a pris Rå, 48 EP
Till höger 3:an: Mariebergs Ädda, Östsvenska Taxklubben. Ägare Bengt Larson, Dalarö. 1:a pris Rå 43 EP
I mitten vinnaren: Hälludden’s Hugo, Ägare Hampus Svensson, Lyckeby. Till vänster 2:an: Rocky, Ägare Stefan Ellmin, Sundsvall. Till höger 3:an: Mariebergs Ädda, Ägare Bengt Larson, Dalarö.
Till vänster Hälludden’s Hugo, Ägare Hampus Svensson, Lyckeby.
Till höger Hugos uppfödare Anders Persson, Hudiksvall, Hälludden’s Kennel.
I mitten vinnaren: Hälludden’s Hugo, Ägare Hampus Svensson, Lyckeby. 1:a pris Rå, 50 EP
Till vänster domare Lars Mårdvall, Övre Norrlands Taxklubb.
Till höger domare Robert Johansson, Skaraborgs Taxklubb.