Förlängd anmälningstid till Nordisk Segrarutställning i Norge

Vi fick ett meddelande från våra vänner i Norge:

”Status pr idag – ant.påmeldte til Nordisk Dachshundutstilling & Dachshundutstilling 29.-30.juni.
Påmeldingsfristen er 15.juni.
Vi ønsker oss flere påmeldte, særlig langhår, da vi har en dommeraspirant som mangler noen få hunder på å bli ferdig.
Håper vi sees i Halden!
https://follo-ostfold-dhk.com/nordisk24

Nytt datum för sista anmälningstid är alltså imorgon lördag 15/6

Resultat från Nordiskt Mästerskap i Viltspår

Lördagen den 1 juni 2024 ägde det första nordiska mästerskapet i viltspår rum. Sverige stod som värd och arrangör var Södermanlands Taxklubb.

Här nedan följer resultat och bilder. Mer finns att läsa på Södermanlands Taxklubbs hemsida

Stort grattis till vinnarna såväl i lagtävling som individuellt!!


Resultat

Resultatlistan för NM i viltspår 2024 i landsordning.
Stort grattis till Danmarks som vann landskampen. Från vänster Charlotte Besser med Rugaia’s Albert Einstein, Lone Hyldgaard med Amy´s Choice Smukke Jesper och Kim Marling med Raevestiens Maj.
Individuella vinnaren: Sveriges Ulf Carlsson med Stubbkärrs Xabia blev NM:ets indivuduella vinnare med ett 1:a pris och 120 poäng. Stort grattis!
Vandringspriset: Svenska Taxklubbens ordförande Gerhard Lilliestierna visar upp vandringspriset som han skänkt som den individuella vinnaren får ta hand om till nästa års NM. Konstnär Göran Löfwing har målat tavlan.


De tävlande lagen:

Det svenska laget från vänster: Daniela Lundqvist med Bockskallets Bodil, Ulf Carlsson med Stubbkärrs Xabia, Magdalena Lubera med Lubera Star’s Baronessan Blenda och lagledaren Marie Jacobsson.
Det norska laget från vänster: Ingrid Martha Gifstad med Kjerratunets Snehvit, Ingrid Martha Gifstad,ed Tverrliberga’s ZB –och Bjørn Johannesen med Sindi.
Det finska laget från vänster: Sirpa Savolainen med Isagrove’s Hurriganes, Marjo Björkbacka med Shamity Shaman’s Aamuöinen Taikakuu och Markku Mikkonen med Taxstorm Get Rhytm. Längst bak lagledaren Iiris Harju.
Det danska laget från vänster: Charlotte Besser med Rugaia’s Albert Einstein, Kim Marling med Raevestiens Maj och Lone Hyldgaard med Amys Choice Smukke Jesper.

Uttagna hundar till SM i Drev 2024

Nu är deltagande taxar vid 2024 års SM i Drev uttagna. Ni hittar listan på sidan ”DREV-SM

2023 års vinnare Hälludden’s Hugo, Skåne-Blekinge Taxklubb. Ägare Hampus Svensson, Lyckeby. Till höger Hugos uppfödare Anders Persson, Hudiksvall, Hälludden’s Kennel.

En praktisk guide för bedömning på bord av tax

Här nedan finner ni länk till filmen ”En praktisk guide för bedömning på bord av tax”, med möjligheten att välja undertext. Det finns undertext på tyska och på engelska. Det är också möjligt att helt välja bort undertext.

Beroende på den enhet ni använder, så klickar ni antingen på ”CC” (Customs Caption) i det svarta kontrollfältet under filmen och väljer sedan språk. Eller, i det fall ni t ex använder en mobiltelefon och det inte finns plats för ett svart kontrollfält nedtill, så klickar ni på ”tre punkter” och kan därifrån göra ert val.

Inbjudan till diskussioner kring RAS 2024

Välkommen till RAS-gruppens olika webbinarier som äger rum kvällstid under maj/juni. Vi vill gärna lyssna på dina frågor, resonemang och funderingar kring hur vi ska få en ännu friskare, trevligare och duktigare tax. Dina åsikter är viktiga för oss i RAS-gruppen, så var med och påverka vår kommande RAS, Rasspecifik avelsstrategi för tax.

Du anmäler dig till sekreterare.svtk@taxklubben.org senast 5 dagar före varje tillfälle. Du får sen en möteslänk via mejl. Du kan vara med på alla webbinarier om du vill eller bara på något enstaka.

1. Population/avelsstruktur, med Mirjam Olovsson och Hubert Niklas Karlsson SvTKs Avelskommitté
Måndagen den 6 maj kl. 19.00–21.00.
Förslag på frågor att diskutera:

 • Hur ökar vi förståelsen för att få fler hanhundar – kullsyskon till välmeriterade hanar – att användas i aveln?
 • Hur ser vi på 3-årsregeln om avelsdjuren är ryggröntgade med gott resultat?
 • Vilka rekommendationer behöver vi om maxantalet valpar under en livstid?

2. Exteriör, med Elisabeth Rohdin mångårig uppfödare och exteriördomare
Måndagen den 13 maj kl. 19.00–21.00.
Förslag på frågor att diskutera:

 • Vad kan sägas om taxens typ och proportioner, historiskt och geografiskt?
 • Taxens utseende; föder vi upp en extrem ras?
 • Lite om avelsarbete för exteriör.

3. Hälsa, med Maija-Leena Eloranta SKKs Avelskommitté
Måndagen den 20 maj kl. 19.00–21.00.
Förslag på frågor att diskutera:

 • Vilken hjälp ger oss Agria Breed Profile i hälsoarbetet?
 • Vad tycker du om blanketten ”Rapport hälsoproblem tax” och diskbråckslistan på klubbens hemsida?
 • Hur ser du på gentester: hjälper eller stjälper de?

4. Mentalitet, med Anne-Chaterine Edoff exteriördomare och BPH-föreläsare
Tisdagen den 28 maj kl. 19.00–21.00.
Förslag på frågor att diskutera:

 • Hur ser du på BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund?
 • Vad säger taxens första 200-analys om vår ras?
 • Hur och med vad kan du hjälpa din uppfödare att förbättra rasens mentalitet?
 • Vilka mentala problem har vår ras i dag och hur kan vi komma till rätta med dem?

5. Jakt/Funktion, med Gerhard Lilliestierna och Johan Axelsson SvTKs Jaktprovskommité
Måndagen den 3 juni kl. 19.00–21.00.
Förslag på frågor att diskutera:

 • Hur bedöms våra taxar på prov och skiljer sig bedömningen åt i olika landsändar?
 • Hur är intresset för gryt och hur tror du att intresset ser ut om tio år?
 • Hur ser du på intresset att använda omeriterade kullbröder till framgångsrika drevtaxar?
 • Hur ser du på att starta din hund på rasspecifika jaktprov innan avel och vad skulle få dig att göra det om du inte redan gör det idag?

Välkomna! Önskar SvTKs RAS-grupp med Eva von Celsing (sammankallande), Johan Axelsson, Christian Gabler, Hubert Niklas Karlsson, Anna Kronman, Mirjam Olovsson, Carina Olsson, Alf Olsson, Barbro Zetterberg och Rose-Marie Åström.

Information om utbildning av drev-, viltspår och grytprovsfunktionärer under 2024

1. Bakgrund och syfte

SvTK har fått 873 000 kr. från Naturvårdsverkets Viltvårdsfond.

Vi har i vår ansökan angett att vi ska använda dessa pengar till att:

Utbilda alla aktiva drev-, viltspår- och grytdomare inom gällande provregler, samt utbilda provledare/kommissarier och domare på SKK Start. Svenska Taxklubben har beslutat att införa SKK Start som anmälnings- och rapporteringssystem under 2024. Målet är att använda SKK Start fullt ut från 1 oktober 2024 på drevproven och från 1 januari 2025 på viltspårproven. SKK Start är främst en fråga för lokalklubbarna att införa för att administrera prov, lägga upp prov och rapportera prov och för domarna att döma proven.

2. Projektets genomförande och avslut

Projektet måste genomföras 2024. Det är pengarna från Naturvårdsverket som finansierar hela projektet och då måste vi vara klara under 2024. HS står för samtliga kostnader. (Kost och logi samt reseersättning.) Vi har valt att ha konferenserna i maj för att ge lokalklubbarna optimalt med tid att införa SKK Start. Perioden framåt är semester, NM och SM i viltspår, jakt och drevprov.                                                                     

Projektet skall avrapporteras senast 2025-04-01 till Naturvårdsverket.

Drev

Två utbildningskonferenser, en i södra Sverige och en i norra Sverige, den 25 maj. Obligatoriskt deltagande, två deltagare/lokalklubb. Inbjudan kommer.                                                                                                                     

Syfte: Utbilda på SKK start drev.  (Lägga in prov, döma hund, genomföra ett kollegie). Diskutera erfarenheter från säsongen 2023/24.          

Därefter sker vidareutbildning av samtliga domare i lokalklubbens regi, så att systemet kan användas från och med 1 oktober 2024. HS stöttar denna lokala utbildning vid behov. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Viltspår

Viltspårkonferens, två dagar, 18/19 maj 2024. Inbjudan utskickat till alla lokalklubbar. Obligatoriskt deltagande, en representant från varje lokalklubb.
                                                                                                                                                   Syfte: En dag, bedömning/genomgång av gällande regler. En dag, utbildning SKK start viltspår.

Därefter skall alla lokala domare utbildas under sommaren/hösten 2024 på SKK Start viltspår. Målet är att SKK Start skall vara infört 1 jan 2025. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Gryt

En konferens i september. Deltagare: Samtliga grytprovsdomare samt elever
Syfte: Utbildning av domare och praktisk jakt.  HS står för alla kostnader.

Frågor
Drev:
Per Jonsson, 070-810 0121 per.jonssson@taxklubben.org,
Gerhard Lilliestierna, 070-286 8676 gerhardlilliestierna@yahoo.se
Göran Meisjö, 070-640-9861 sekreterare.svtk@taxklubben.org

Viltspår:       
Ann Bengtsson, 070-545 8199 annakonda76@hotmail.com
Marie Jacobsson, 070-521 9820 marie.louise.jacobsson@gmail.com
Håkan Sjöberg, 070-345 9007 hakan.n.sjoberg@gmail.com

Gryt:
Johan Axelsson, 070-950 0042 johan.axelsson@taxklubben.org