Kontaktuppgifter till huvudstyrelsen

Kontaktuppgifterna till styrelsen, revisorer och valberedning är uppdaterade efter Taxfullmäktige. Sidan med funktioner och kommittéer kommer att uppdateras efter styrelsens första ordinarie möte. Uppgifterna om HS arbetsutskott (AU) är dock redan uppdaterade.

Sidor som varit svåra att hitta

Det har visat sig att två ofta besökta sidor har varit svåra att hitta. Det rör sig om ”Hanhundar på drevprov” och ”Rapporteringsblankett hälsoproblem Tax

För att göra dessa lättare att hitta har de lagts upp i toppmenyn under en tid.

Hanhundar på drevprov har nu också en egen underlänk till ”Avel”

Rapporteringsblankett hälsoproblem tax finns på sidan dit toppnivån ”Avel” länkar. Den finns numera också i ”Dokument- och filsamling”